Risør II

Dokumenter for Skipskontrollen, Sikkerhet, Vedlikeholdslogger m.m.

 

Kort fortalt utstedes det ikke lenger passasjersertifikat til båter som går med maks 12 passasjerer.

Isteden må hver båt oppfylle visse krav etter en ny lov og en ny forskrift.

For vise at kravene er oppfylt må et egenkontrollskjema fylles ut og signeres. Dette skjemaet må fremvises ved kontroll.

For å kunne krysse av for ja på alle punktene må det produseres en god del dokumentasjon med analyse av hendelser og løsninger på disse i tillegg til dokumentasjon på at båten er i teknisk og sikkerhetsmessig utrustning ifølge forskriften.

Sjøfartsdirektoratets Kontrollskjema for egenkontroll: S.Dir_Egenkontrollskjema_Risor_2.pdf   Og i Word:    S.Dir_Egenkontrollskjema_Risor_2.doc


Sikkerhetsstyringssystemet skal som minimum
·        beskrive virksomheten til fartøyet
·        beskrive operasjonsområdet
·        beskrive risikofaktorer for mannskap og passasjerer, og hvilke planer og tiltak som finnes for å redusere disse faktorene
·        ha et system for registrering av uønskede hendelser og hvilke tiltak som kan forhindre at de gjentar seg
·        beskrive fartøyet, med tekniske spesifikasjoner og utrustning
·        inneholde rutiner for vedlikehold

**************’’’’’’’’’’’’

Til sammenligning kan vi se hva en Engelsk båt krysse av for: Kontrolldokument_England_SCV2A.pdf og SCV2A_document_title_page.pdf

*************''''''''

Risør II Kontrolliste for sikkerhet og teknisk vedlikehold: R2_Kontroll_Liste.pdf

Kontrollisten og Vedlikeholdsloggene er til dels overlappende. Noen poster i Kontrollisten må utypes mens andre bare kan referere til Vedlikeholdsloggen. Etter hvert som Vedlikeholdsloggene utvides kan mere i Kontrollisten bare henvise til Vedlikeholdsloggen, men det viktige er at Kontrollisten er vårt dokument på at alt et kontrollert i år.

Kontrollisten over sammen med Vedlikeholdsloggene under burde kunne oppfylle den teknisk og sikkerhetsmessige delen av Sikkerhetsstyringssystemet.

Vedlikeholdsloggene (Foreløpige versjoner for i år)

Innholdsliste: R2_VL_Innhold.pdf

Vedlikeholdslogg Maskin: R2_VL_Maskin.pdf

Vedlikeholdslogg Maskin: R2_VL_Elektrisk.pdf

Vedlikeholdslogg Teknisk: R2_VL_Teknisk.pdf

Vedlikeholdslogg Rigg: R2_VL_Rigg.pdf

Vedlikeholdslogg Vedlikehold: R2_VL_Vedlikehold.pdf

*************’’’’’’’

Så er det alle de andre analysene og dokumentasjonene som kreves, se S.Dir_Egenkontrollskjema_Risor_2.pdf   Og i Word:    S.Dir_Egenkontrollskjema_Risor_2.doc

Jeg vet ikke riktig hvordan dette skal gripes an. Kom med innspill: R2_Risikofaktorer.pdf  - R2_Uonskede_hendelser.pdf

Noe kan kanskje dekkes av Skipperinstruksen: R2_Skipperinstruks.pdf Denne kan kanskje utvides for å dekke mer av det som kreves.

Års-Skjema for Skippere & Mannskap : R2_Skipper_Skjema.pdf

Alarminstruksen omtaler div nødhendelser: R2_Alarminstruks.pdf

****************’’’’’’’’’’

Passasjerliste, både for Seiltokt med medseilere og for passasjerturer: R2_Passasjerliste.pdf

Deltakerinfo for Toktdeltaker/medseilere på Seiltokt/opplæringsturer: R2_DeltakerInfo.pdf  eller som nettside: R2Deltakerinfo.html 

*************’’’’’’’’’’’’’

Arbeidsliste for arbeider på kort og lang sikt: R2Arbeidsliste.pdf

Denne må alle bidra med å holde oppdatert.

********************’’’’’’’’’’’’

Lover og forskrifter fra Sjøfartsdirektoratet:

Info om de nye reglene her: http://www.sjofartsdir.no/no/Sjofolk/Ny-forskrift-for-fartoy-med-12-eller-farre-passasjerer/    - Egenkontrollskjemaet kan også lastes ned fra denne siden.

Forskriften leses her: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20091124-1400.html 

FAQ om de nye reglene: http://www.sjofartsdir.no/no/Sjofolk/Ny-forskrift-for-fartoy-med-12-eller-farre-passasjerer/Sporsmal-og-svar-rundt-den-nye-forskriften/ 

**********’’’’’’’’

Fartsområder:

Vi har tidligere hatt fartsområde 2 for Kragerø, Risør og Tvedestrand.

For å komme til Lyngør, er vi i fartsområde 5 – Liten Kystfart (som før). Til Portør/Kragerø er det fartsområde 4.

Arendal – Torungen er fartsområde 3.

I hvert fall noen av Skipskontrollens inspektører har latt det skinne gjennom at det aksepteres at vi drar til Lyngør og Kragerø, men ifølge reglene kan vi ikke det.

Fartsområder: http://www.lovdata.no/for/sf/nh/xh-19811104-3793.html 

Fartsområde 5 har en del krav til radiosertifikat m.m. og kan være vanskelig å oppfylle.

Men det ser ut som det er mulig å få dispensasjon for dette http://www.lovdata.no/for/sf/nh/th-19811104-3793-001.html 

Skipper infoside:
R2SkipperInfo.html

 

Tilbake til Jeppes Risør II side - Tilbake til Jeppes hjemmeside

Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent
www.jul-nielsen.no 
Tyriveien 1 - 4950 Risør
Tlf 3715 3144
Mob 9077 8929
Email: jeppejul(a)online.no