Risør II
Skipper infoside

Skipperboka Innhold
Skipperboka_Innhold.pdf

Skipper- og Mannskaps-instruksen:
R2_Skipperinstruks.pdf
Denne kan kanskje utvides for å dekke mer av det som kreves.

Års-Skjema for Skippere & Mannskap
R2_Skipper_Skjema.pdf

Alarminstruksen
omtaler div nødhendelser:
R2_Alarminstruks.pdf

Passasjerliste,
både for Seiltokt med medseilere og for passasjerturer:

R2_Passasjerliste.pdf

Deltakerinfo
for Toktdeltaker/medseilere på Seiltokt/opplæringsturer:
DeltakerInfo i pdf eller som nettside: Deltakerinfo Risør II medseilere

Utleievilkår:
R2_Utleievilkaar.pdf

*************’’’’’’’’’’’’’

Se også Vedlikeholds siden: Vedlikeholds-siden

*****************''''''
Vi burde kanskje ha en egen liste
over hvor alt befinner seg om bord?Siden om Skipskontrollen krav:
R2Sikkerhet.html

Tilbake til Jeppes Risør II side - Tilbake til Jeppe's åpningsside

Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent
www.jul-nielsen.no
Tyriveien 1 - 4950 Risør
Tlf 3715 3144
Mob 9077 8929
Email: jeppejul(a)online.no