Tegninger av Beslag og Rigg/Rundholt detaljer.

Riktige beslag er viktige for en funksjonell rigg.
De må være lages så de har lepper på riktige steder, holder blokkene riktig, unngår unødvendig slitasje og varer lenge.
 De må også være solide og pene.

Beslagene må tilpasses hver enkelt rigg.

I tillegg til tradisjonelle utførelser har jeg nå en del tegninger av beslag
som er litt enklere å lage når man bare sveiser, fint for syrefaste beslag.
Det er også en del tegninger av delte/boltede beslag som har sine fordeler ved montering.

Tegninger kan du få på papir eller som jpg fil på email.

Noen tegninger har jeg her på nettsiden min og flere skal jeg skanne og legge ut:

Tegninger på nett:


Klyverbom arrangement og beslag

19.12.2007

Skjøtsbarm beslag

2007

Ringer fall, tradisjonelle

2007

Beslag dimensjonering

 

Se også:

 

Riggtegninger, Rundholdtdimensjoner, Blokkliste

 

Tegninger: Linje, Innredning, Konstruksjonsdetaljer

 

Priser på Beslag-tegninger og Rundholt Detaljer.

Priser på dimensjonerte tegninger tilpasset båtstørrelse.
Tegningene skannes og mailes.
Papir 10 kr pr stk + 100,- kr. pr sending (A4 konvelutt).
Alle priser inkl. moms.

Stormast

 

Pinnebeslag dvs beslag bom-mast, med bomklype, tradisjonell (2 ark)

 kr      500

Halstaljekløtter

 kr      200

Pinnebeslag, ny type, enklere å lage. Funksjonelt men fortsatt et pent beslag.
Med bomklype. Halstalje i blokk. Mer detaljert tegning (2 ark)

 kr      500

Pinnebeslag, ny type som over, men halvring for mesan og mindre båter.

 kr      500

Klofall galge med fokkefallfeste, tradisjonell type

 kr      200

Kjakebein m bolster. Fokkestagfeste kloss over kjakebeina med øye for bomløft.

 kr      400

Beslag for vant med små kjakebein som hindrer at beslaget sklir. Wire festes med kause i bolt istedenfor wire rundt masta. Også klofallfeste og fokkefall feste. (2 ark)

 kr      500

Beslag for maks 2 vant og klo & fokke-fall, enklere variant for mindre båter eller mesan.

 kr      400

Toppmast til å senke for å komme under broer eller korte ned lengde av hovedmast. Senking betjenes fra dekk. Toppseil uten stang gjør toppseilet lett å håndtere. Spesiell kjakebein konstruksjon. Beslag for vant og beslag for senking av toppmast og beslag for saling. (4 ark)

 kr   1 000

Salingbeslag. Saling brukes på master som er høye over godset.

 kr      200

Ringer, helringer for piggfall, klyverfall, lensetakkel og lignende

 kr      300

Ringer, boltede. Skåner lakken. Kan monteres med kloss/kjakebein for at beslaget ikke skal skli; viktig ved høy belastning nedover; klyver, lenstakkel, toppvant etc.

 kr      300

Gaffel:

 

Eikeklo og beslag for klofall og seilfeste.

 kr      500

Piggfall beslag eller klosser og hanefot; en tegning for  2-3 fester.

 kr      200

Toppseilskjøte blokk i stropp rundt piggnokk, seilfeste på kloss

 kr      200

Piggnokkbeslag for toppseilskjøte og seilfeste (2 mastere)

 kr      200

Bom:

 

Skjøtebeslag, tradisjonell fast ring.

 kr      300

Skjøtebeslag, ny boltet type.

 kr      300

Skjøtsbarmfeste med skjøtsbarmtalje.

 kr      400

Skjøtsbarmfeste med øyer for skjøtsbarm.

 kr      400

Reveanordning med talje innfestinger i begge ender

 kr      400

Bom: Halstalje arrangement med beslag og blokker

 kr      300

Prventerbeslag med øye

 kr      100

Klyverbom:

 

Klyverbom dekksfeste-arrangement mellom 2 pullere.

 kr      200

Klyverbom dekksfeste-arrangement, beslag på puller.

 kr      200

Klyverbom dekksfeste-arrangement, beslag boltet i dekk.

 kr      200

Klyverbom dekksfeste-arrangement, beslag på kloss.

 kr      200

Klyverbom løpering

 kr      200

Klyverbom endebeslag, boltet, sitter godt, lettere montering

 kr      200

Klyverbom endebeslag, fast med bøyle

 kr      200

Klyverbom forstevn/fokkestag- beslag

 kr      400

Sidestag beslag

 kr      100

Waterstag-beslag på stevn

 kr      100

 

 

Annet:

 

Jomfruer nede, med beslag rundt jomfru og toppen av røstjernet. 
Jomfruer oppe, med spor for wire eller beslag rundt jomfru.

 kr      300

Spribomklo

 kr      100

Spribom arrangement for hardværs spri-ing

 kr      300

Naglebenk på stålstenger

 kr      300

Feste av mast til bjelke, mesanmast og stormast til hyttebjelke

 kr      200

Løygang på akterstevn

 kr      300

Akterstevnbøyle for lanterne

 kr      300

Galge for flagg på mesan

 kr      200

Generell beskrivelse av tilvirking av beslagene: Beslag dimensjonering

Priser på dimensjonerte tegninger tilpasset båtstørrelse.
Tegningene skannes og mailes.
Papir 10 kr pr stk + 100,- kr. pr sending (A4 konvelutt).
Alle priser inkl. moms.
Faktura gebyr tilkommer med kr. 100,-.

Oppdatert 30/3-2017

Tilbake til åpningsside

 

 Jul-Nielsen Trebåtservice
Jeppe Jul Nielsen
Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Tyriveien 1 - 4950 Risør
Tlf 3715 3144 Mob 9077 8929
 
Email: jeppejul(at)online.no

Tilbake til åpningsside