Bom beslag for skjøtsbarm talje

Riktige beslag er viktige for en funksjonell rigg.
De må også være solide. Og helst pene.

Beslagene må tilpasses hver enkelt rigg.

Du kan selvfølgelig fritt se på disse tegningene,
men får du laget beslag og synes du har hatt god nytte av disse tegningene og/eller teksten,
er det hyggelig om du tilgodeser meg med litt betaling.
Størrelsen på beløpet avgjør du selv etter hvor stor nytte du har hatt av dette (20-50% av full pris?)
Ellers leverer jeg vanlige tegninger som du kan få på papir pr post eller som jpg eller pdf på email.
Konferer prislisten her og betalingsinfo her.

Oppdatert 31 Mars -2010
 Tilbake til åpningsside

 

Skjøtsbarm beslag

Ringen felles inn i bommen, dvs utvendig diameter er lik bommens tykkelse.
Blokkskive felles inn for skjøtsbarmtalje. Skiven settes litt under midten og kan godt stikke litt ut under.
Seilet sjakles i bøylen med sjakkelbolten opp.
Uthaleren sjakles også i seilet og er en tynn wire. Underbommen går wiren til skjøtbarmtaljens dobbelblokk. Enkelblokk med hundsvott festes i skjøtebeslaget hvis avstanden er passe, ellers i en øyebolt. Tampen ledes fram til et kryssholdt på bommen et par meter fra masten.

Beslag dimensjonering

*********************

Varianten under er hvis du ikke ønsker å bruke skjøtsbarmtalje.

Skjøte bombeslag

For storseilskjøte og mesanskjøte.

Beslag dimensjonering

 

 

 Jul-Nielsen Trebåtservice
Jeppe Jul Nielsen
Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Tyriveien 1 - 4950 Risør
Tlf 3715 3144
Mob 9077 8929
 
Email: jeppejul(at)online.no

Tilbake til åpningsside