Tegninger
av skøyter og tradisjonelle båter

Jeg lager riggtegninger, innredningstegninger og linjetegninger.

Det jeg har mest erfaring med. er som dere kanskje vet, Colin Archer skøyter, kuttere og andre tradisjonelle seilende fartøy.
I tillegg kan jeg selvfølgelig også lage tegninger til andre skrogformer og motorskøyter.

LINJETEGNING

Mange av Colin Archers tegninger er fine, men de færreste av dem er beregnet for motor og propell. Hvis dette ikke gjøres noe med, kan det bli dårlig manøvreringsevne, tung på roret og unødvendig propellstøy og dårlig propell effekt. Svært mange skøyter har disse problemene. Med stevn beregnet for propell, kan man faktisk få bedre manøvrering og lettere på roret enn originalt. Propell vil alltid bremse men dette kan kompenseres ved seilarealet og reduseres ved seilrett propell.

Et annet moment ved dagens skøyter er at vi hever tyngdepunktet med motor, batterier, tanker og annet utstyr. Ofte heves fribordet også og alt dette medfører høyere tyngdepunkt og dårligere stabilitet. Resultatet kan bli en båt med helt andre og mye dårligere egenskaper enn den opprinnelige båten. Noen konstruksjoner tåler bedre disse forandringene enn andre. Det er derfor viktig å analysere om tegningen man vil bruke vil fungere slik man ønsker båten utstyrt.

Jeg anbefaler deg derfor å vurdere en ny tegning, gjerne basert på en original CA, hvis du vurderer nybygg.

Jeg har nå tatt i bruk et dataprogram for linjetegninger
og kan derfor nå tilby linjetegninger med spantetabeller til langt lavere priser enn tidligere.

Foreløpig vil jeg tilby en linjetegning med spantetabell til 10.000 kr. + 200 kr pr fot.
Ballastkjøl beregning og tegning 5.000 kr + 100 kr pr fot.

Originale tegninger CA tegninger fåes fra Sjøfartsmuseet.
Men før du velger, er det lurt om vi tar en konferanse (
gjerne pr. tlf) for å finne en tegning som passer dine ønsker og behov.

INNREDNINGSTEGNING
En innredningstegning med løsning for dekk og hytte, er vesentlig for å få en funksjonell båt. er du selvbygger, er dette noe du absolutt bør investere i. Amatører har vanskelig for å forestille seg hvordan rommet i en båt best kan utnyttes, og tenker derfor at innredningen bestemmes når skroget er ferdig. Mange båtbyggere har gjort det samme. Resultater blir nesten alltid dårlig og upraktisk plassutnyttelse. Mange lager også sine egne sære løsninger og båten blir vanskelig å selge når den dag kommer. Og salgsdagen kommer fortere når man har laget seg en båt som fungerer dårlig.

Skal du bygge, er det i tillegg viktig å få det konstruktive riktig, spant, bunnstokker, bjelker, knær m.m. Ved mine besiktigelser, ser jeg dessverre mange nybygde skøyter (ikke bare fra selvbyggere, men også fra båtbyggere) som har mange svake punkter og som vil springe lekk hvis satt på prøve. De fleste seiler meget forsiktig og vi har en trygg kyst, så vi har vel foreløpig vært spart for alvorlige ulykker pga av slike lekkasjer. Men skal du bygge nytt, sørg for at du får en trygg båt.
Stevner, bunnstokker, bjelker og knær tegner jeg inn på innredningstegningen.

Innredningstegning er derfor viktig og må lages før dekksbjelker planlegges.
Innredningstegning tegner jeg på papir i stor målestokk (som regel 1:15 eller 1:20).
Innredningstegning koster 5.000 kr. + 400 kr pr fot.
Dette er tegning i plan og profil men uten snitt og detaljtegninger.

DETALJTEGNINGER OG SNITT
Selv om innredningstegningen også inneholder en del konstruksjonsdetaljer, er det viktig med en del snitt og detaljtegninger.
Dette er særlig viktig hvis båten bygges av båtbygger som ikke har bygget tilsvarende båter før.

Vanlige detaljtegninger er bunnstokker, cockpit, rekkekonstruksjon, hytte, skyveluke, skylight, forluke, klyverbomfeste, ankerspill og kranbjelker, dørkluker, motorplassering, kartbord, dører og dørkarmer, kjøleboks, salongbord, lebrett i køyer, stuerom, ovninstallasjon, bysse detaljer, etc. etc.

SMÅBÅTER
Mindre båter som klinkbygde sjekter, finnes det lite tegninger på da båtbyggerne ofte har bygget disse på maler uten tegninger. Det er også nesten like mye jobb å lage linjetegning til en liten båt som en stor, så tegningen kan fort bli relativt dyr.
Til klinbygde båter trengs riktignok ikke så nøyaktige tegninger da båten bygges på maler og spantene settes inn etterpå.
Er du ute etter en slik båt, er det bare å spørre, så skal jeg se om jeg har noe eller vet hvor det kan skaffes.

ANDRE MATERIALER
Selv om jeg driver mest med trebåter, gjør jeg gjerne arbeid for dere som har eller bygger klassiske båter i andre materialer. Tegningsarbeidet er like viktig på disse båtene.

Se også:

Beslag- og Riggdetalj- tegninger

Riggtegninger, Rundholdtdimensjoner, Blokkliste

Oppdatert 21.11.2006
Denne siden er opprettet 18.02.2002

Jul-Nielsen Trebåtservice
Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Tyriveien 1 - 4950 Risør
Tlf 3715 3144
Mob 9077 8929
Fax 3715 0104
Email: jeppejul(at)online.no

Tilbake til åpningsside