Klyverbom til å dra inn

Riktige beslag er viktige for en funksjonell rigg.
De må også være solide. Og helst pene.

Beslagene må tilpasses hver enkelt rigg.

Du kan selvfølgelig fritt se på disse tegningene,
men får du laget beslag og synes du har hatt god nytte av disse tegningene og/eller teksten,
er det hyggelig om du tilgodeser meg med litt betaling.
Størrelsen på beløpet avgjør du selv etter hvor stor nytte du har hatt av dette (20-50% av full pris?)
Ellers leverer jeg vanlige tegninger som du kan få på papir pr post eller som jpg eller pdf på email.
Konferer prislisten her og betalingsinfo her.

Oppdatert 31 Mars -2010
 Tilbake til åpningsside

Klyverbom arrangement

Det har mange fordel å kunne trekke inn klyverbommen.

·        I havner er det mye lettere å manøvrere og legge til kai.

·        Man tar mindre plass på kaia. Noen steder ilegges man havneavgift for lengde emd klyverbom.

·        Man kan ligge med baugen mot kaia.

·        I hardt vær kan klyverbommen tas inn når man seiler uten klyver. Det gir bedre bevegelser i båten å få vekten av klyverbommen akterover og man slipper de voldsomme påkjenningene når klyverbommen kommer under vann.

Men skal klyverbommen tas inn i disse tilfelle, må det arrangeres så den er rask og lett å ta inn. Det skal ta sekunder og ikke minutter å ta inn klyverbommen. Den skal også være lett å sette ut igjen.

Jeg presenterer her flere måter å arrangere klyverbom feste på dekk. Hver måte har sin fordel og ulempe og man må vurdere hvilken løsning som passer på den enkelte båt.

Viktige momenter for inntagbar klyverbom

·        Trykket innover skal ikke tas av bolten, men av en innfelling i klyverbommen.

·        Bolten er for at klyverbommen ikke vipper opp. Vi plasserer den derfor i et spor i toppen av klyverbommen. Det skal være litt klaring under bolten så det er helt sikkert at bolten er lett å dra ut.
Bolten har øye hvor det festes et tau. Tauet er både for at bolten ikke skal gå over bord og for å feste bolten til håndtaket så den ikke faller ut under seilas.

·        Waterstaget skal være wire. Kjetting er for tungt i den dimensjon som trengs styrkemessig.
Wiren bør være av myk konstruksjon, gjerne silkewire 6x36.
Waterstaget festes best til en sjakkel i endebeslaget med et sytau.
Det må være litt slakk i waterstaget eller så blir det for vanskelig å få ut klyverbommen. Det strammer seg når seilet heises og klyverbommen løftes.

·        Forstevnbeslaget må være ganske romslig. Det beste er om det er ovalt så det er klaring over men ikke på siden. Det er nemlig en fordel at klyverbommen kan peke nedover når den skyves ut. Da er ikke waterstaget til hindrer for å få skjøvet den ut. Forstevnbeslaget må være godt rundet innvendig så det ikke skaper opp klyverbommen.

·        Smør med fåretalg nede i beslaget og under klyverbommen. Eventuelt kan belaget kles med lær, ihverftall nede og det smøres med talg. Talg får du kjøpt hos www.veteran-rig.no. Smelt talgen i en boks som du har i kokende vann og smør på med pensel.

·        Når klyverbommen er helt ute presses den ned og bolten settes i og bindes fast.

·        Det er en fordel om klyverbommen stikker ut bak innfestingen så du kan sette kneet på den eller sitte skrevs over den for å sette inn bolten.

·        Hvis klyverbommen er så tynn at den trenger sidestag, så skal disse være ganske tynne. Det er en fordel at de ikke er tunge da det gjør det tyngre å skyve ut klyverbommen.
Og de skal være i myk wire.
Sidestagene festes i et beslag på skutesiden på 2dre bordgang fordi de da er slakke inntil klyverbommen presses ned i innfestingen sin.
Sidestagene strammes best med sytau til en sjakkel i beslaget.

Klyverbom dekksfeste uten puller

Denne har en klar fordel under dekk. På mindre skøyter kommer ofte pulleren i veien under dekk.

Jeg viser her to måter å arrangere dette på.

·        Den ene er med et beslag som festes i dekket. Dette behøver ikke å festes i noen dekksbjelke og gir derved stor frihet til plassering.

·        Den andre løsningen er på en kloss med et bøyle over klyverbommen. (Tegning kommer senere)

Beslag dimensjonering

 

 

 

Klyverbom feste med 1 puller.

Klyverbommen kan settes mellom to pullere eller med en puller på et beslag.

Med en puller tas innfelling for å ta innovertrykket i siden av klyverbommen. Dette har den fordel at når klyverbommen er kommet helt ut og peker nedover, så sklir innfelling ned langs pulleren og waterstaget strammer seg uten at klyverbommen kan skli innover igjen.

Beslaget på siden av klyverbommen kan lages på to måter, se tegningene.

Beslag dimensjonering

 

 

Denne festes med 3 løse bolter,

*******************

 

***************

Klyverbom feste mellom 2 pullere.

Klyverbommen kan settes mellom 2 pullere. Den ene er da lavere enn slik at klyverbommen kan løftes ut til siden når den dras inn. Trykket innover tas av innfelling under som går imot en eikekloss som står i forkant av pullerne.

Denne tegning har jeg bare på papir, så ta kontakt.

 

 

 Jul-Nielsen Trebåtservice
Jeppe Jul Nielsen
Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Tyriveien 1 - 4950 Risør
Tlf 3715 3144
Mob 9077 8929
 
Email: jeppejul(at)online.no

Tilbake til åpningsside