Riggtegninger

En skikkelig riggtegning er det viktigste grunnlaget for å at båten skal fungere
og for å lette arbeidet med å lage riggen.
Mine riggtegninger er slik du sikkert kjenner "tracingene" til Colin Archer,
men med litt mer detaljer.
Til riggtegningen trenger du kanskje litt tilleggsopplysninger;
Rundholtdimensjoner, Blokkliste, Måltegning for wire.

Oppdatert 1.3.2018

Riggtegning: . . Se også Mine konstruksjoner .
Riggtegning består av en tegning av seil og rigg med blokker og tau tegnet inn.
Målestokk er 1:30 under ca 45 fot og 1:40 inntil ca 60 fot og 1:50 derover, dvs tegninger er ca 60 x 60 cm til 80 x 90 cm.
Du får også et regneark med alle seil målsatte og seilarealer beregnet. Denne utregningen får du også i pdf format og seilmålene er fin for seilmakeren.
Vurderer også å lage et egen tegning for seilmål så det blir lettere for seilmakeren.

Pris for riggtegning består av:
Tegning, kommunikasjon og kopiering med porto:

Tegning enmast Gaffel eller Bermuda:
Kr. 50,- pr fot + kr. 2.000,-.

Tillegg for:
Mesan +25 %
Mesan stagseil +5 %
Saling/strut (snitt tegnes inn) +15 %
Toppmast +5 %.
Jager +5 %
Ytreklyver/jager med baugspryd & klyverbom: +10-20 %.
Råseil, breifokk: +10-20 %.

Kommunikasjon:
All kommunikasjon/tlf'er/korrespondanse/rådgiving kommer i tillegg etter medgått tid, les her, men med -10% på timepris.

Kopiering:
5 kopier á ca 40-70 kr avhengig av størrelsen på arket.
+ Porto tur/retur kopianstalt 400 kr.
+ Porto til deg: Brettede tegninger i konvelutt 135 kr. Tilsendt i rull 200 kr.
+ ev. porto til seilmaker: 100 kr

For å lage riggtegningen trenger jeg:
* Nøyaktig lengde av båten, målt utvendig stevner i meter og centimeter. Målingen må gjøres med langt nok målebånd!
* Mastens, eller mastenes, plassering, nøyaktig målt til mastehullet i dekk, og hullets diameter.
* Mål til løygang.
* Bilder: Et godt bilde av båten i profil (rett fra siden) og helst tatt på avstand med liten tele så ikke fortegnelsen ikke blir for stor. Gjerne også bilder av dekksløsninger på fordekk og cockpit.
* Fribordhøyder i baug og akter, røstjern, laveste fribord og gjerne et par steder til.
* Rekkehøyde og røstjernhøyde over dekk.
* Fokkestag feste over dekk (over fribordhøyde forut)
* Båtens bredde, kjølvekt og ballast.

Se også detalj og beslagtegninger, klikk her.

Rundholdt dimensjonering:
Dette er en skjematisk tegning med de mål som trengs for å lage rundholtene.
Diameterne ved beslagene er også angitt, og som regel kan beslagene lages ut fra dette. (med forbehold om hvordan rundholtene lages)
Tegningen er i A3 sendes deg skannet eller i 3 kopier.
Pris:

Enmast gaffel eller bermuda: Kr. 10,- pr fot + kr. 700,-.
Tillegg for: Mesan 30%, Toppmast 10%.
All kommunikasjon/korrespondanse/rådgiving kommer i tillegg
etter medgått tid, les her, men -10% på timepris.

Blokkliste:
Blokklisten beskriver alle blokker, kroker, sjakler, kofilnagler, pukkenholt kauser, masteringer, klodrer, tau dimensjoner og lengder og wire dimensjoner (wire lengder krever egen tegning, se under).
Med blokklisten kan du bestille alt du trenger for oppriggingen.
Blokklisten inneholder også priser på blokkene.
Pris:
Komplett blokkliste for enmast gaffel: Kr. 30,- pr fot + kr. 1.500,-.
Tillegg for mesan: 30%.
All kommunikasjon/korrespondanse/rådgiving kommer i tillegg
etter medgått tid, les her, men med -10% på timepris.

Priser på blokkene finner du også på denne siden: Treblokker.
For å bestille blokker må det lages en bestillingsliste med antall av hver blokkstørrelse og type, kroker etc. Du kan gjøre det selv eller jeg kan lage den for 3 % av bestillingsverdien. Bestiller du blokkene hos meg ordner jeg med bestillingsliste.

Wire tegning:
Jeg beregner lengdene på wirene ut fra riggtegning, beregninger og noen mål på båten fra deg.
Fordelen med å beregne dette er at man slipper å sette opp riggen for å få dette målt før man bestiller wirene.
Tegning er noen enkle A4 ark, men inneholder alle wiremål for bestilling av ferdig spleiset eller bendslet wire til riktige lengder.

Pris:
Stormast m 2 vant, fokkestag og vaterstag kr. 1.500,-.
Mesan kr 700,- (et vant).
Tillegg for flere vant og stag eller løpende wire rigg kr. 300,- pr stk.

All kommunikasjon/korrespondanse/rådgiving kommer i tillegg
etter medgått tid, les her, men med -10% på timepris.

Stående rigg:
- Vant, 2-3 stk
- Forstag
- Vaterstag
- Sidestag til klyverbom
- Toppvant
- Salingvant
- Strut etc for toppmaster.
- Mesanvant

Løpende rigg:
- Waterstag
- Klyver uthaler wire
- Skjøtsbarmtalje wire
- Lensetakkel wirer
- Klyverfall i wire for svivel/rulle

Alle priser inkl. moms.

Jul-Nielsen Trebåtservicewww.jul-nielsen.no

Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Tyriveien 1 - 4956 RisørMob 9077 8929
Email: jeppejul(at)online.no

Tilbake til åpningsside

Denne side ble først opprettet 24.11.2001