VET-Måltall og Målebrev for skøyter

Jeg har fra 2011 overlatt alt med måltall og målebrev till SSCA,
så se www.ssca.no for dagens måltall og målebrev.

*************'''''''

Dette er min målebrevside fra 2010 :

VET-tall brukes i regattaseiling for seilskøyter og andre Veteranbåter.
VET tall brukes på samme måte som moderne båters LYS tall, seilt tid ganges med tallet og korrigert tid bestemmer resultatlisten.
VET tallet baserer seg på båtens regattapotensiale i vanlig vindstyrke, dvs 4-8 m/s.
VET-tallet brukes i Færdern, Hollenderen, SSCA Moss, Sail Isegran, Trebåtfestivalen, Svennerseilasen
og Vestfjorseilasen Bodø - Lofoten og andre seilaser hvor lokale arrangører måtte ønske.

Målebrev komité
Styret i SSCA har i 2010 opprettet en egen målebrevkomité. Tidligere har denne jobben blitt utført av ”Tur- & regattakomiteen” og styret.
Det var nå ønskelig med mer spesialisert komité for dette. Målebrevkomiteen skal håndtere klasseinndeling, revisjoner av måltallberegningen, regler for seilføring,
oppfølging av påmeldinger til regattaer og ev klager på måltall og klasseplassering m.m.
Komiteen er underlagt styret som den overordnede myndighet. Avgjørelser av allmenn interesse forelegges medlemsmøter for rådgivende avstemning.

Komiteen består i 2010 av:
Leder: Martin Høy ”Martine” (også leder av SSCA tur- og regattakomité)
Jeppe Jul Nielsen, Kjell Norman Andersen ”Raak” og Per Thomas Pedersen ”Heidrun”
Komiteen kan kontaktes på mail: vet@ssca.no eller du kan maile eller ringe til Jeppe.
Jeppe Jul Nielsen administrerer fortsatt formelen og skriver ut ”Målebrevene”.
Målebrev bestilles ved skjemaer som du ser under som sendes Jeppe.

Nye målebrev for alle 2010-2011
Målebrev bestilles med en mail og ved å betale, dvs det er forskuddsbetaling.
Målebrevet for registrerte koster 300 kr. og gjelder i to år, 2010 & 2011.
Nyregistreringer koster 400 kr.
Hvis du bestiller og glemmer å betale, påløper et purre/fakturagebyr på kr 50,-.
Se prisliste her
Betaling gjør du til ......
Husk å skrive Båtnavnet på betalingsgiroen!
Det er viktig for oss å ha så mange med fra begynnelsen når vi setter sammen klasseinndelingen.
Det er tilleggsavgift på 50 kr etter 14 mai da ny klasseinndeling må lages.
Har du fått ny mailadresse, så husk å melde fra om dette.

Nyregistreringer for VET
For å få VET tall må du fylle ut følgende skjema:
Søknadsskjema i Word eller Søknadsskjema i PDF.
Målene tas av båteieren selv. Målene er rimelig lette å ta men du må ha målebånd og en form for loddesnor.
Les Veiledning for VET Søknadsskjema
All korrespondanse skjer på mail og målebrevet sendes deg i pdf format.

Nytt i år, 2010
Vi innfører nå måltall for flere seilføringer for alle,
uten toppseil og med hardværsklyver og rev i forskjellige kombinasjoner.
Dette gjøres nå på et og samme målebrev:
Du kan se og laste ned alle målebrevene her.
Dette vil gjøre det mer rettferdig og likt for alle.
Ved påmelding bruker du det måltallet du regner med du vil bruke.
Viser det seg at du velger en annen seilføring enn påmeldt under seilasen, så meldes dette inn til regattaledelsen etter deres anvisninger etter seilasen.
Resultatene som SSCA rår over vil beregnes etter Vindkorrigert Resultatberegning (VkR)
VkR kan du lese om lengre nede på denne siden.

Færdern 2010
I år kommer ikke måltallet fram i deltagerlisten til Færderseilasen, kun klasse. Dette er fordi resultatlisten i år regnes ut av SSCA for å prøve ut vår nye løsninger. Det høyeste måltallet blir valgt hvis du ikke melder fra om annet. Melding annet måltall (annen seilføring) sendes til VET@ssca.no innen onsdag 9. juni.
Endring av seilføring og måltall er mulig men sjansene for at det er så mye vind i hele Færdern at det kommer til anvendelse er vel heller liten. VkR kan imidlertid komme til anvendelse hvis forholdene har forandret seg slik at vanlig korrigert tid vil favorisere høye eller lave måltall. VkR gir da resultatliste som er mer i tråd med hvor godt hver enkelt båt har seilt.

Målebrevene
Målebrevene skrives ut elektronisk i PDF format.
Du kan laste ned alle målebrevene her.
VET-tall formelen blir stadig oppdatert for å få den så riktig som mulig ut fra hvordan vi ser båtene seiler og etter tilbakemeldinger fra dere.
VET-tallet kan derfor forandre seg uten at er gjort noen forandringer på din båt.
Derfor skrives det ut nye målebrev annet hvert år, 2010, 2012 osv.
Alle deltagere i regatta med VET må ha gyldige målebrev.
Husk å ha kopi av målebrevet ombord!

Seilareal
I formelen er seilarealet en viktig faktor.
Les regler for seilføring som er tillatt: VET Seilføringsregler
Hvis du har mål på seilene kan du beregne seilarealene i dette Excel regnearket: Seilareal Beregning.xls
Meld nå gjerne også inn hardværsklyveren din.
Fint om alle finner mål på seilene sine, legger inn i regnearket og sender det inn.

Måltall for alternative seilføringer
Vi innfører nå måltall for flere seilføringer for alle på et og samme målebrev. Det blir uten toppseil og med en mindre klyver i forskjellige kombinasjoner.
Dette gjøres nå på et og samme målebrev: Du kan laste ned alle målebrevene her.
Så de fleste som har hatt tilleggsmålebrev slipper nå med et målebrev.
Dette vil også gjøre det mer rettferdig og likt for alle. Du kan fortsatt få målebrev for andre seilføringer i tillegg hvis din båt trenger det.
Ved påmelding bruker du det måltallet du regner med du vil bruke.
Viser det seg at du velger en annen seilføring under seilasen, så meldes dette inn på egenerklæringen etter seilasen.
Dette fjerner den urettferdigheten det har vært til nå i mange seilaser hvor noen båter må redusere seil og seiler således på for høyt måltall mens konkurrenter med mindre seilføring seiler på riktig måltall. Dette har selvfølgelig størst betydning for båter med stor seilføring og mindre båter som oftest må redusere seil.
Dette vil gjøre regattaene i mye vind mer spennende ved at alle båtene seiler på riktig måltall så det er seilingen som avgjør og ikke tilfeldighetene med vindstyrken.
Bruk av redusert seilføring i en hel regatta skjer sjelden i lange regattaer som Færdern hvor det som regel er lange perioder med lite vind selv om det kan blåse mye også i perioder.
Men i Hollenderen, eller mest i ennå kortere seilaser, er denne muligheten veldig viktig, og særlig i klasser med stor spredning i måltallene og hvis klasser må slås sammen.
Vi håper vi får arrangørene til å være med på denne ordningen så vi får mer spennende og rettferdige regattaer.

Klasseinndelingen
Båtene deles inn i klasser etter VET tall, egenskaper og størrelse.

A

Små Skøyter og halvdekkere

B

Mindre Bruksbåter under ca. 36 fot.

C

Større Bruksbåter over ca. 35 fot, Losbåtklassen

D

Lystbåter, Skøyter med stort fartspotensiale > ca. 0,94

E

Hardværsriggede skøyter (Redningsskøytene o.l.)

Se oversikt over alle båter med gyldig målebrev i Klasseinndelingen
Klasseinndelingen er nå påført Seilareal faktor og båtlengde som tydeliggjør båtenes egenskaper.

Vindkorrigert Resultatberegning
Hvis vindforholdene forandrer seg under seilasen, vil dette som regel gi urettferdige resultater beregnet på vanlig korrigert tid.
Hvis farten ved målpassering er høyere enn gjennomsnittsfarten for hele seilasen, favoriseres lave måltall, og vise versa.
VkR utjevner dette og gir alle måltall like vinnersjanser slik at spenningen i seilasen opprettholdes selv om forholdene forandrer seg.
Dette er en rent matematisk formel uten noe synsing.
Vi håper vi får arrangørene til å være med på denne ordningen så vi får mer spennende og rettferdige regattaer.
Les mer om dette her: Vindkorrigert Resultatberegning

Seilingsbestemmelser i regattaer
På Trebåtfestivalen 2009 og SSCA regattaen i Moss 2008 & 2009 har det blitt seilt etter sjøveisreglene med noen tillegg.
Dette for å øke sikkerheten under seilasen da skøyteseilerne ikke alltid er like drevne i kappseilingsreglene.
I Trebåtfestivalens regatta seiles det under disse reglene: Seilingsbestemmelser Trebåtfestivalen 2009
I SSCA regatta seiles det under disse reglene: Seilingsbestemmelser SSCA Moss 2009
Reglene er under revidering for 2010.
Sjøveisreglene kan du lese her.
Kappseilingsreglene kan du lese her Se side 9-14. Se også Kappseilingsreglene KNS kort Guide.pdf
Si gjerne din mening om hva du foretrekker.

Vindustart
På Trebåtfestivalen har det vært mange kollisjoner, men disse har i hovedsak vært før start.
Fra 2008 ble det derfor, etter forslag fra Risør Seilforening, innført ”vindustart”, dvs man kan starte når man vil innen 10 minutter etter startskuddet og får starttidspunktet notert.
Dette gir spredning i starten og derved tryggere start.
I tillegg skaper Vindustart mer spenning i seilasen da man ikke kan avskrive noen konkurrenter pga dårlig start.
Vindustart kan derfor med fordel også brukes i andre seilaser og åpner for ny startteknikk for de smarte.
Kanskje litt nervepirrende å vite at de som startet langt bak likevel kan være en trussel!
Særlig i korte seilaser er starten veldig avgjørende. Dette gjør vindustart seilasene mer spennende i korte regattaer.
Vi håper vi får arrangørene til å være med på denne ordningen så vi får tryggere start og mer spennende og rettferdige regattaer.
I Sail Isegran i 2010 ble det en massekollisjon da en stor del av båtene tok grosshandlerstart (slørestart til lo merke). Heldigvis ikke store skader.
Årsaken var at skøyteseilere ikke er drevet i vanlig regattastart. Dette ble forsterket av uheldig lagt startlinje i forhold til vinden, slik det ofte blir når man seiler på faste merker med fast startsted uansett vindretning. Med vindusstart hadde denne kollisjonen høyst sannsynlig vært unngått.

Gunderstart
Dette er en måte å starte på hvor man beregner seilt tid ut fra måltall og banelengde før start og båtene starter da på forskjellige klokkeslett slik at første båt i mål vinner. Dette er en fin og spennende måte å seile på men den forutsetter at forholdene er stabile og banen ikke for lang. Starten blir også trygg og det var derfor vi ønsket dette på Trebåtfestivalen. Dette ble prøvet i 2003 for meterbåtene og ble en flott og spennende seilas. Men den er litt mer komplisert å arrangere så Risør seilforening foreslo at vi heller brukte vindustart som beskrevet over.
Se Gunder tabell her

Vet-tall i forhold til LYS-tall
LYS tall er i hovedsak basert på statistikk mens VET er basert på vår egen formel.
Vi har derfor kalt det VET (veteranbåt) for å holde det fra LYS systemet.
Tallnivået på VET er tilpasset LYS-tallet så godt som mulig, men kan ikke uten videre brukes i LYS seilaser.
Derfor er en lokal regattaarrangør ikke forpliktet til å godta våre tall. Imidlertid bør de ikke fjerne seg så veldig fra tallet det såfremt det ikke blåser veldig mye. Diskuter dette med arrangøren.

Litt historie bak måltall systemet.
Da regattaseiling (Færdern) med skøyter begynte på 60-tallet, var det ikke så mange skøyter med, kanskje opptil 10 stykker. Man tok det ganske uhøytidelig. Etter noen år så man at det var stort sett de samme båtene som plasserte seg i toppen. For å prøve å gjøre det mer rettferdig, prøvde man da i måle båtene etter RORC handicap system. Det viste seg at de båtene som pleide å vinne, de mindre skøytene med stor seilføring, fikk de laveste måltallene. Mens de store skøytene, tunge og med lite seilføring, fikk de høyeste måltallene. Denne måleregelen gjorde resultatene derved bare ennå mer urettferdig, så denne målingen ble derfor raskt droppet.
Etter hvert ble det flere båter og etter at SSCA ble stiftet i 1972, delte klubben båtene i forskjellige klasser basert båttyper og størrelse. Det ble mange klasser og det var for store innbyrdes forskjeller i klassene til at det fungerte. Det ble de samme båtene som vant år etter år.
Senere ble klassene basert på regattaresultater, uavhengig av størrelse og type. Dette fungerte til en viss grad, men det var selvfølgelig ikke nok statistikk på hver båt og båtene ble stadig flyttet mellom klassene. Det skjedde også at nesten identiske båter kom i svært forskjellige klasser da plasseringene også i høy grad er avhengig av mannskapet, trim, flaks/uflaks, vindskiftenes tilfeldigheter osv.
I 1992 tok vi skrittet fullt ut og benyttet måltallet direkte i resultatberegningen men klassene var inndelt som før. Dette fungerte ganske bra og mange klatret langt oppover resultatlisten i forhold til målpasseringens rekkefølge.
Les Klasseinndelingens historie her

Problemer for rettferdige resultatlister.
Selv om man bruker måltall, vil det være en del faktorer som slår uheldig ut for en ”rettferdig” resultatliste.

1. Båtene har forskjellige egenskaper.
For eksempel: Hardværs-/lettværs-egenskaper. Kryss-/sløre-/lense-egenskaper.

2. Skiftene vindforhold under regattaen, økende/minkende vind og vindstille perioder.

3. Representativ bane med god fordeling mellom kryss, slør og lens.

Måltallet er beregnet for ca. 5,5 sekundmeter gjennomsnittlig vind hvor vinden ikke har vært under 3 m/s eller over 8 m/s under hele regattaen.
Med vindstyrker utenfor dette området kan det ikke forventes at måltallet skal yte rettferdighet for båter av forskjellig størrelser og typer.
Hardværs-/lettværs-egenskapene er ganske forskjellige blant skøytene. Det er derfor ikke til å unngå at båtene har hver sine dager med vinnersjanser. Dette må vi bare akseptere.
Regattaen bør ha en god fordeling av kryss, slør og lens. Måltallet tar hensyn til de forskjellige egenskapene til båtene. Hvis da en regatta består hovedsakelig av slør, vil båter som har fått høyt måltall pga gode kryssegenskaper, føle at måltallet er helt feil for dem. Arrangører av regattaer må derfor prøve å legge banen slik at det blir en god fordeling mellom kryss, slør og lens. Hvis ikke vil noen båter bli klart favorisert.
På lengre regattaer, er det ofte ikke til å unngå at vindforholdene forandrer seg.
Klassiske eksempler på dette er Færdern og Hollendern, som har stikk motsatte karakteristika.

På Færdern seiler og driver vi ned til Færder i løpet av natten. Ved Færder er det da som regel lite vind og utgående strøm. Det fører til at båtene samles i området innenfor Færder. Der ligger man til sønnavinden kommer utpå lørdagen. Så lenser alle båtene i en påfriskende vind til mål. Da har vi seilt i 15 timer og alle båtene kommer i mål i løpet av bare et par timer. Dette favoriserer klart båtene med lavt måltall.

På Hollendern er det omvendt. Da pleier det å løye utover kvelden så det blir lengre og lengre mellom båtene til mål. Hollendern kan ta kanskje bare halvparten så lang tid som Færdern, men tidsspredningen i mål kan være det dobbelte. De raske båtene som kommer inn før vinden begynner å løye, blir klart favorisert.

Dette kan delvis kompenseres ved bruk av Vindkorrigert Resultatberegning (VkR).
VkR Dette er en ren matematisk måte å behandle resultatene på slik at alle nivåer av måltall skal ha like sjanser, dvs opphever den favorisering som skiftende forhold kan skape.
Les mer om Vindkorrigert Resultatberegning her

Måleregelen
Måleregelen er meget komplisert så jeg kan bare presentere prinsippene for dens oppbygging.

Formel =

(Seilareal)^0,5

x (Lengde)^0,5 x Ballastfaktor x Dypgåendefaktor x Propellfaktor +/- Statistikk

(Deplasement x Bredde)^0,25

Seilarealet modifiseres ved at alle seilene tillegges forskjellige vekttall, forseil mer enn storseil, ett forseil mer enn to osv.
Høyden av riggen inngår også i denne formelen som en ”Aspect Ratio”. Høye rigger er effektive. Det som måles er høyden av storseilet - selv om det føres toppseil. Tanken er at det skal lønne seg å seile med toppseil så derfor skal ikke toppseilet straffes for hardt. Toppseilet er heller ikke så effektivt regnet pr. kvm, særlig ikke når det er på lo side og blir flatt av piggfallet og stangen er i lo for masten.
Det gis litt reduksjon av seilareal for seilduk av bomull eller bomullimitert duk som Clipper/Classic/Duradon.
Det er en overriggingsfaktor som reduserer beskatningen av båter med svært stort storseil og toppseil.
Deplasementet er en meget viktig faktor i beregningen, men dessverre er den vanskeligste faktoren å vite korrekt.
Selv om båten er veid i kran, er det de færreste kraner som har nøyaktige/kalibrerte målere. Det er innlagt kontrollberegninger i målebrevet som sammenligner båten med andre båter. Det jobbes også med å legge inn materialdimensjonering og utstyrsvekter for å gjøre denne kontrollberegningen bedre. Denne usikkerheten får vi nok bare leve med da det er for dyrt å veie båtene med kalibrert veiecelle.
Det beregnes en propellfaktor som tar hensyn til propellens størrelse og type i forhold til båtstørrelsen.
Ballastfaktoren og Dypgåendefaktoren er mindre enn 1,00 og har ”tak” slik at etter et visst dypgående eller ballastforhold, blir man ikke straffet mer. Dette er for at ekstreme hardværsegenskaper ikke skal straffes for hardt. Den gjennomsnittlige vindstyrken i regattaene er som regel over tid, forholdsvis lett, 4-8 m/s.
Bermudaseil straffes med 5% mer enn et gaffelseil. Et bm seil er som regel mye høyere enn et gaffelseil og blir derfor som regel straffet mer enn 5%.
Store overlappende genoaer får en reduksjon av beskattet areal. Dette gjøres i en formel ved måling av genoaens overlapping av masten. Genoaen må overlappe masten mer enn 5% før reduksjonen trer i kraft. Eget skjema må fylles ut.

Oppsummering måltall for skøyter
De fleste er relativt fornøyd med måltallet og ser at det gjør det mer interessant å seile regatta. Les Klasseinndelingens historie her Fordelen med en formel er at den er helt nøytral og behandler alle likt.
Det er allikevel noen båter som ikke får riktig måltall ut av formelen. Det er ikke så lett å få matematikken til å stemme med virkeligheten. Jeg hører gjerne fra dere og jeg prøver stadig å videreutvikle formelen for at færrest mulig båter kan bli urettferdig behandlet.
Generelt synes jeg at det ser ut til at de som pleier å komme først i mål også har de høyeste måltallene.

Oppdatert 20/7-2010

Tilbake til JJN hjemmeside

Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Tyriveien 1 - 4950 Risør
Tlf 3715 3144
Mob 9077 8929
Fax 3715 0104 manuell
Email: jeppejul(at)online.no

OBS! ”@” er her erstattet med” (at)”så du må sette inn @ for at adressen skal virke.
(Dette er gjort da visstnok virus og spam automatisk søker opp emailadresser på hjemmesider)

Tilbake til JJN hjemmeside