Risør II
Organisering av drift.

Risør II's organisasjon er bygget opp på en stiftelse og en venneforening.

Dagens (2011) styremodell bygger på omorganiseringen som ble gjort 2000-2002.
Det var ønskelig med et aktivt driftsstyre og et mere passivt eierstyre.

Venneforeningen.
Venneforeningen hadde tidligere kun tatt seg av kafedrift og medlemsmøter m.m., men skulle heretter forestå all daglig drift av båten.
Samtidig skulle det opprettes komiteer som teknisk komite, bemanningskomite, festivalkomite o.l. som skulle ta seg av spesialfeltene slik at styre kunne besettes av andre enn de som var aktive med driften av båten. Det burde da bli lettere å rekruttere nye folk til styre slik at styrearbeid ikke sliter ut de som er aktive med driften av båten.

Stiftelsen.
Stiftelsen eier båten og planlegger økonomien på lang sikt, hvor mye må spares opp og hvor mye kan lånes for å møte fremtidige investeringer som seil, elektronikk, utstyr, motor osv.
Stiftelsen bestemmer større investeringer og fornyelser.

Denne modellen vil gjøre at dette styret ikke behøver så mange møter i året.
Dette muliggjør å tilknytte seg resurspersoner som ellers ikke ville ha tid eller lyst til å være med i et driftsstyre med månedlige eller oftere styremøter. Det er viktig at Risør II har så stor kontaktflate i byen.

Styret tenkes sammensatt fra kommune, museum, bank, skole, handelstand, næringsliv, trebåtbygger o.l. og selvfølgelig et par fra venneforeningens styre.

Ideelt skulle institusjoner ha besatt styre og velge egne representanter til styret, f.eks:

 • Risør Kommune – 1 person
  Risør Ungdomsskole – 1 person
  Risør Barneskole – 1 person
  Risør Videregående Skole – 1 person
  Risør og Søndeled Historielag – 1 person
  Risør Museum – 1 person
  Trebåtbyggeri representant – 1 person valgt av styret.
  Risør II’s Venneforening – 2 personer

Slik har f.eks. Frithjof II vært organisert hele tiden, men med en større by har de flere institusjoner å spille på. Det hadde vært fint om denne modellen kan gå å få etablert i Risør også en gang i framtiden.

I mellomtiden velges styret av venneforeningens årsmøte men med målsetting å få med de nevnte institusjoner i mest mulig grad.

Gjeldende skriv
I forbindelse med omorganiseringen i 2001, ønsket Venneforeningen at Stiftelsen lagde skriv på mest mulig av både styrearbeid og oppgaver med drift av båten. Det som ble laget kan ses i denne mappen: Gjeldende skriv 2002.
En del nye skriv (2011) for sikker drift av båten kan ses på disse sidene: Sikkerhetssiden
og Skippersiden.

Drift og moms
En fordel med både Stiftelse og Venneforening er at momspliktige inntekter kan spres på 2 parter så man holder seg under grensen for momsregistrering. Sponsorinntekter er momspliktige og det er naturlig at disse går til Stiftelsen.
Kafedrift og salgsartikler er venneforenings område.
Slik kan man ha god omsetning på trebåtfestival kafeen og få betydelig sponsorinntekter uten å bli momspliktig.

Mere om moms.
I ca 1992 ble fylkesskattekontoret kontaktet da man trodde at ved å bli momsregistrert kunne man få igjen moms på investeringene. Det gikk ikke da passasjerbefordring ikke er momspliktig, men Stiftelsen ble likevel momspliktig fordi omsetning på trebåtfestivalkafeen og artikkelsalg oversteg daværende momsgrense på 30.000 kr. Grensen ble hevet et par måneder etter (årsskifte) til 70.000 kr. Vi var da under grensen, men måtte være under grensen i 3 år for å komme ut av momsregisteret. Dette kostet oss dyrt, bl.a. fordi momsregnskapet ble for mye for kassererjobben på dugnad og masse gebyrer påløp.
3 dje året etter den nye grensen, var vi et par tusen over den grensen og kom ikke ut av registeret likevel.
Tilslutt fant vi ut at ved å overføre all momspliktig virksomhet og selge salgsartikkel varelageret til venneforingen kunne vi komme ut «på dagen».

Erfaring: Det lønner seg sjelden eller aldri å være momsregistrert hvis man kan unngå det, især ikke for ideelle foreninger og stiftelser. Moms er for at staten skal tjene penger! Det man sparer på moms på investeringene, blir fort spist opp av moms på inntektene.
Men er man flere år over grensen (140.000 kr pr 2008) så er man pliktig til å registrere seg.

Import moms og HK avgift
Vi måtte også betale moms og hk-avgift da vi kjøpte båten hjem fra England, nærmere 30.000 1986kroner. Vi anket flere ganger, til slutt til høyeste hold; finansdepartementet, men fikk ingen nåde.
Det ble mange kakelotterier for den avgiften!

Opprinnelig organisering
I de første årene hadde vi bare en stiftelse uten venneforening.
Vi følte vi ikke hadde nok folk til å bemanne to foreninger. I ettertid ser vi at et eierstyre med få møter burde ha latt seg etablere. Fordi vi ønsket en foreningsdrift, ble stiftelsens første vedtekter vanskelig å utforme så de kunne godkjennes av fylkesmyndigheten. Tilslutt fikk vi dem godkjent under tvil.

Da venneforeningen ble opprettet i 1997, var dette først og fremst for at de som skulle ta seg av kafedrift, medlemsmøter og medlemsblad o.l., ikke behøvde være på styremøter med uendelige faglige diskusjoner om det tekniske på båten.

For at det samme ikke skulle skje etter omorganiseringen i 2000-2002, ble det vedtektene utformet slik at styret (tidligere årsmøtet) kan opprette komiteer utenfor styret for alle spesialfelt.

Les venneforeningens vedtekter.

Les Stiftelsenes vedtekter.

Oppdatert 24/11-2011 basert på 2002 vedtakene.

Tilbake til Risør II hovedside - Tilbake til Jeppe's åpningssideJeppe Jul Nielsen
Trebåt: Konstruktør & Konsulent
www.jul-nielsen.no
Tyriveien 1 - 4950 Risør
Tlf 3715 3144
Mob 9077 8929
Email:
jeppejul(at)online.no

..