Vedlikehold Risør II


Vedlikeholds-instruks
beskriver vedlikeholdsoppgaver som er likt fra år til år.
Et verktøy for alle som gjør dugnad ombord.
Punkter fra denne er ikke med i Arbeidslisten.

Vedlikeholds-instruksen.pdf


Arbeids-listen
beskriver utbedringer, reparasjoner og nytt.
Viktige ting som må utføres «før fart»
er merket med fet skrift på grå bakgrunn så det er lett å se.
R2Arbeidsliste.pdf


Årskontroll-listen
er en liste over alt som skal funksjons-testes og over alt som skal være ombord av reservedeler, sertifikater etc. Denne listen brukes sammen med de andre listene og skal gi grunnlag for å avdekke mangler som må rettes opp.
Årskontroll.pdf


Vedlikeholds-logg
Avkryssingsliste for når oppgaver er utført.
Denne erstatter de gamle vedliholdsloggene for hver enkelt enhet.

Vedlikeholds-loggen.pdf


Annet:

Skipperinfo siden


Deltakerinfo
:
for Toktdeltaker/medseilere på opplæringsturer:

DeltakerInfo i pdf eller som nettside: Deltakerinfo Risør II medseilere


Gammel info om seilturer på Seilingsplanen

Seil med Risør II - Info*************’’’’’’’’’’’’’

Vi burde kanskje ha en egen liste
over hvor alt befinner seg om bord?Siden om Skipskontrollen krav:
R2Sikkerhet.html

Tilbake til Jeppes Risør II side - Tilbake til Jeppe's åpningsside

Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent
www.jul-nielsen.no
Tyriveien 1 - 4950 Risør
Tlf 3715 3144
Mob 9077 8929
Email: jeppejul(a)online.no