Måltall -TBF, for Trebåtfestivalen
Skrevet av Jeppe Jul Nielsen www.jul-nielsen.no - Se også min historiske side om Colin Archer og andre skøyter www.colin-archer.no

Trebåtfestivalen har behov for å ha et måltallsystem hvor det er enkelt å legge inn nye båter
da det alltid kommer båter som ikke har måltall fra før.
I tillegg må det være enkelt å legge inn alternative seilføringer da det hender det blåser friskt og mindre båter må seile med redusert seilføring.
Jeg har flere ganger tidligere hjulpet festivalen med SSCAs (Colin Archer-klubben) VET regneark. Det har ikke vært lett, da SSCAs  VET-regneark er ikke egnet til dette bruket, særlig kominert med kort tid å gjøre dette på, og de gangene jeg ikke har vært her, har det bydd på problemer.
Etter noen års pause for meg, bl.a. pga. reise, ble jeg i 2022 bedt om å hjelpe til og jeg lagde da et nytt regneark.
Samtidig endret jeg litt på formelen da jeg mener dybden slår uheldig ut i denne formelen.

Sikker start kombinert med mer spenning

I mye vind har det vært mange kollisjoner FØR start da båtene klumper seg sammen nært startlinja for å få en god start. For 20 år siden foreslo derfor seilforeningen start i et tidsvindu på 10 minutter; dvs, båten starter når de selv vil innen 10 minutter etter startskuddet og starterne på land tar startidspunktet på hver båt.
Mange var skeptiske til dette da de mener starten er en viktig del av konkurransen. Men man erfarte fort at spenningen i seilasen ble større med vinustart da alle har en god start. Dette er særlig viktig på korte regattaer på trange baner. Og båter som alltid holdt seg i bakgrunnen i starten av sikkerhetsgrunner, kom nå opp på premielisten.
Samtidig kom en ny utfording for når det lønner seg å starte. Er det for tett med båter som man kommer i le av (i fisen), så tar man en runde til og starter etter det tette feltet.

Rettferdigere resultater

I en perfekt regatta vil en grafisk fremstilling av måltall mot korrigert tid, være en vannrett linje (trendlinje i excel regneark). Endret vindstyrke, økende eller løyende vind, favoriserer lave/høye måltall. En statistisk formel retter dette uten synsing (utviklet av Nordenstrøm i KNS). I 2022 var det løyende vind og formelen ble brukt og ga utslag for noen båter som lå tett på hverandre i korrigert tid. - Se resultatlisten for 2022-regattaen her.

Formel

Formelen er i hovedsak lik VET & KLR, men dybdefaktoren er fjernet og isteden er det innført rigghøyde. (Dypgående er brems i lite vind, og få har målt dypgående nøyaktig, så jeg mener den slår uheldig ut.)
TBF-formel
Skaleringsfaktoren er for å justere til den tallverdien man ønsker. Jeg har valgt nivået til under/over 1,00 som er mer som LYS og de tallene jeg hadde tidligere. Skaleringsfaktorens nivå er uinteressant, bortsett fra for å regne ut de konkrete måltallene. Skaleringsfaktor finner du på regnearket og båtdata-listen.
Til sammenligning er SSCA/KTK sin VET/KLR-formel slik:
VET

Seilarealet

Seilarelaet i TBF og VET formelen, er ikke det virkelig arealet da noen seil har en reduseringsfaktor.
SSCA reduserer toppseil med 50% mens KTK regner ikke med toppseil i det heletatt.
SSCA reduserer mesan med 50% mens KTK har riggfaktor 0,97 for ketch og ingenting for yawl.
SSCA og KTK har riggfaktor 0,95 for gaffelriggede skøyter og KTK har i tillegg 0,97 for gaffelriggede meterbåter. Riggfaktoren ganges med hele måltallet.
KTK har i tillegg noen seilfaktorer som de ikke vil ut med.

TBF har istedenfor ovenstående, reduksjonsfaktorer på seilene og riggens høyde inngår i seilareal-formelen.
TBF har også trekk for 2 forseil ved at minste forseil fratrekkes 30%.
Alt skjer automatisk i regnearket uten at man må huske på noe eller synse.

Skrogfaktor

KTK har en skrogfaktor ut fra kjølkonfigurasjon hvor meterbåt = 1,00 og finnekjøl = 1,03.
TBF har fra versjon 52 lagt inn skrogfaktor og utvidet den med skøytenes større lateralplan; Losskøyter = 0,97, Lystbåter som Marie/Cruiser = 0,98 (se regnearket).

Deplasementet er lagt til 200 kg. Dette favoriserer små båter som kompensasjon for at 4de rot av Lwl favoriserer store båter.

SSCA har en erfaringsfaktor (skipper/båt-handicap) som brukes på de som gjentagende ganger har utmerket seg bedre enn forventet av måltallet. Dette gjelder bare noen ganske få.
Jeg vurderer å bruke de samme, men erfaringsfaktor er ikke med foreløpig.

Dypgående

Jeg har ikke med dypgående i formelen. Jeg mener at veldig stort dypgående ikke er en proposjonal fordel. Det man imidlertid kunne ha, en en reduksjonsfaktor for meget grunne båter, men det er ikke lagt inn nå.
Ved å fjerne dybden i formelen, blir spredningen i måltallene større. Jeg mener VET favoriserer høye måltall, så med dette mener jeg måtallene blir mer rettferdige.

TBF's faktorer, slik de er pr. nå, kan du se under og i båtlisten og i regnearket. (Det kan bli endringer!)


Måltallet er her skrevet som %-poeng for bedre oversikt siden jeg har innført halve poeng for mer rettferdighet (97 er da 0,97 osv)

Det er 2 kolonner med seilareal sammenlignet med RS1=100%, henholdsvis seilareal vs. deplasement og Lwl. Høye % her er en del av forklaringen hvis din båt får et høyt måltall.
Flere båter kan du se ved å laste ned: Liste med alle båtene notert pr nå, i pdf-fil.
Tallene her er ikke verifisert pr.idag, så det blir sikkert endringer etter hvert som jeg får tilbakemeldinger på seilarealer m.m.

Seilarealene du ser over, er de virkelige oppgitt av båteier.
Reduksjonsfaktorene brukes i beregningen og i kolonnen "SA-faktor" ses hva beregnet seilareal er av den virkelige. Bermuda sloop har ingen reduksjon, dvs 1,00. Legg merke til at faktoren øker uten toppseil og med ett istedenfor to forseil.
I tillegg måles storseilets høyde i forhold til Lwl og denne rigghøyde-faktoren ganges så med det modifiserte seilarealet.
Detaljene ser du i regnearket. TBF-regnearket lastes ned her.

Skalering og spredning i måltallene.

Ved å fjerne dybdefaktoren, som nevnt over, blir det større spredning i måltallene.
På Trebåtfestivalen 2022 brukte jeg i tillegg "vindkorrigert" resultatberegning.
"Vindkorrigert" er et forenklet kallenavn, da det formelen gjør, er at gjennomsnittslinjen for tid x måltall legges vannrett, slik mden skal være for rettferdige resultater.
Dette betyr at også ev. feil spredning i måltallet blir korrigert så ingen favoriseres. I 2022 løyet vinden på slutten og dette kompenserte da korrigeringen for.

Les mer om regattaseiling med skøyter her.

Regnearket info

Last ned TBF-regnearket her og studer. Jeg kommer til å legge inn flere båter etterhvert. Vurderer du å komme til trebåtfestivalen, så ta kontakt.
Formlene ligger langt til høyre og hver faktor er hver for seg, for så å være samlet i en hovedformel. Så er det en kolonne til hvor talleene gjøres om til prosentpoeng og rundes til nærmeste halvpoeng.
(PS: Regnearket er laget slik at det er valgt en standardbåt med ønsket måltall og da beregnes skaleringsfaktoren automatisk. Endres ønsket måltall endres skaleringsfaktoren automatisk og alle måltall retter seg i forhold til den. Så den som vil sammenligne tallene med VET/KLR kan bare endre standardbåtens tall i orange rute.)

Seilføring i regattaen

Hver seilføring legges inn på egen linje i regnearket, så det er ingen begrensinger for alternative seilføringer.
I praksis melder skipper fra umiddelbart etter seilasen om det er brukt annen seilføring enn full duk.
I regnearket er det ført opp en del aktuelle seilkombinasjoner så konkurrentene har noe å forholde seg til. Liste blir utlevert på skippermøtet og nedlastbar pdf blir lagt på nettsiden.
Du fører selv opp de seilføringsalternativer du ønsker i påmeldingsskjemaet,
men uansett, er det det du seiler med, som gjelder.

Se resultatlisten for 2022-regattaen her

Beregning av seilarealet

Seilmakerernes dataprogrammer beregner seilareal inklusive bus, så man burde få seilmakeres mål på likene og legg det inn i regnearket du kan laste ned her.
Og har du eldre seil før datalderen, kan det være lurt å måle dem. Men mål dem gjerne på båten så du får strammet alt skikkelig.
På land må du strekke seilet godt med taljer.
Målepunktene skal være til likenes rette linjers skjæringspunkter og disse ligger ofte utenfor seilet, særlig i spisse hjørner.

Skrogdata

Lengde er utvendig stevner. Vannlinjelengden må man lodde fra stevntoppene ned i vannet og trekke fra.
Bredden skal være uten fenderlist og måles best på andre bordgang.
Vekten av båten (deplasementet) er vanskelig og man kan ikke stole blindt på mobilkraners vekter. Regnearket har flere kolonner for vekt og nettovekt sammenlignet med RS 1, så det er derfor viktig at kjøl- og ballastvekt angis så riktig som mulig selv om de ikke ingår i selve formelen.
Hvis nettovekten ikke virker sannsynlig i forhold til RS 1, må du enten komme med gode tilleggsopplysninger, eller så må vi diskutere å justere til det som virker rimelig.
Propell-formelen er foreløpig den samme som SSCA, dvs 1-3 % trekk for faste propeller.

Se resultatlisten for 2022-regattaen her

Les mer om regattaseiling med skøyter her

*******************''''''''''''
Oppdatert 5/7-2023
Denne side ble først opprettet 1/5-2023
Jeppe Jul Nielsen
Trebåt: Konstruktør & Konsulent & Båtutstyr for trebåter
www.jul-nielsen.no
Tyriveien 1 - 4956 Risør
Mob 9077 8929 & WhatsApp
Email: jeppejul02(at)gmail.com & jeppejul(at)online.no
**
**