Trebåtfestival-regattaen 2022
Skrevet av Jeppe Jul Nielsen www.jul-nielsen.no - Se også min historiske side om Colin Archer og andre skøyter www.colin-archer.no

Sikker start kombinert med mer spenning

I mye vind har det vært mange kollisjoner FØR start da båtene klumper seg sammen nær startlinja for å få en god start. For 20 år siden foreslo derfor seilforeningen start i et tidsvindu på 10 minutter; dvs, båten starter når de selv vil innen 10 minutter etter startskuddet og starterne på land tar startidspunktet på hver båt.
Mange var skeptiske til dette da de mener starten er en viktig del av konkurransen. Men man erfarte fort at spenningen i seilasen ble større med vinustart da alle har en god start. Dette er særlig viktig på korte regattaer på trange baner. Og båter som alltid holdt seg i bakgrunnen i starten av sikkerhetsgrunner, kom nå opp på premielisten.
Samtidig kom en ny utfording for når det lønner seg å starte. Er det for tett med båter som man kommer i le av (i fisen), så tar man en runde til og starter etter det tette feltet.

Rettferdigere resultater

I en perfekt regatta vil en grafisk fremstilling av måltall mot korrigert tid, være en vannrett linje (trendlinje i excel regneark). Endret vindstyrke, økende eller løyende vind, favoriserer lave/høye måltall. En statistisk formel retter dette uten synsing (utviklet av Nordenstrøm i KNS). I 2022 var det løyende vind og formelen ble brukt og ga utslag for noen båter som lå tett på hverandre i korrigert tid.

2022 regattaen

For 2022 lagde jeg et nytt måltallsystem for festivalen. Se alt om TBF-måltallet her.
I flere år har festivalen brukt SSCA sine VET-tall, men regnearket er ikke egnet for å legge inn nye båter og heller ikke å legge inn andre seilføringer når det blåser mye og de mindre båtene må redusere seil.
Jeg baserte meg på samme formel, men side jeg lagde nytt regneark, gjorde jeg også en endring ved å ta bort dybdefaktoren i formelen. Tall-nivået ble også justert til å ligge under/over 1,00.

Det deltok 8 skøyter og 5 bermudariggede båter. Halvparten var ikke registrert hverken i SSCA eller KTK, så det var godt med nytt regneark.

Alle startet samlet og starten var som vanlig med 10 minutters tidsvindu. Tidsvindu betyr at du har 10 minutter på deg etter startskuddet og starterne klokker hver båt når de starter.
Det gjør at båtene kan holde sikker avstand og unngå kollisjoner.
I tillegg har tidsvindu den fordelen at alle får perfekt start. Det er ikke nødvendig å ha spisse albuer for å knive om premiene. De med spisse albuer misliker selvfølgelig dette da de ikke kan surfe banen rundt med alle trygt bak seg, men må seile optimalt hele tiden.

Banen var som vi har brukt mange ganger for noen år siden, 3 runder rundt Bjørnskjær og bøye på havna ved Lekerøya. Denne banen er hyggelig både fordi båtene ser hverandre og publikum har også båter å se på hele tiden.
Vinden var i år NV som gir mest slør. Det ble bare et slag etter Stangholmen før Bjørnskjær.
Vi diskuterte å runde Stangholmen, men vi har aldri krysset inn det vestre løpet og det er noen grunner på innsiden, så det ble droppet. Jeg har nå sett nærmere på det og det er ikke noe problem, så neste gang med NV, blir 2dre og 3dje runde rundt Stangholmen.

Resultatene ble beregnet med "Vindkorrigert" resultatberegning, se forklaring lengre nede.

res
Som dere ser, gjorde måltallene store utslag i forhold til seilt tid. Det var lett bris, litt byget pga fralandsvinden, og den løyet litt på slutten.
PS. Jomfruen misforsto starttidspunktet og startet for tidlig, men ble klokket og fikk et tillegg. Vi tar på oss skyld for uklar beskjed helt på slutten av skippermøtet.
Starterne fulgte ikke med da første båt FLICA gikk over mål, muligens fordi FLICA hadde tatt igjen alle med en runde, så FLICA seilte videre og rundet havnebøyen en gang til. Løpet ble da meldt på VHF som forlenget, men en båt hadde ikke VHF og satte kursen mot havn før vi fikk kontakt og de gikk tilbake i løpet. De ble godtgjordt 8 minutter.

seilt
Denne grafen med Seilt tid, viser at det er logikk mellom båtenes fart og måltall.
Dette har også mye med "tidsvindu" starten slik at alle måles opp mot ferdigheter og ikke lotto-trekning i en vanlig start.


Med vanlig Tid x Måltall ses at trendlinjen ikke er helt vannrett.
Dette viser at noen båter favoriseres i forhold til sitt måltall. Det kan ha flere årsaker:
I denne regattaen kom det at vinden løyet på slutten og de raske båtene ble favorisert.

korr
Formelen for statistisk korrigert resultatberegning gjør at trendlinjen legges vannrett.
Dette er ren matematikk og ikke noe synsing. > Ikke be meg forklare hvordan matematikken får til dette, men jeg ser det virker. Formelen er utviklet at Nordenstrøm i KNS.
For de som er interessert i matematikken; last ned regnarket her.

Urettferdigheten uten denne korrigeringen, kan være mye større enn i 2022 regattaen.
Under er en graf fra skøyteklassene i Færderseilasen 1996.

1996
Dette er graf over Måltall x Tid (den "vanlige korrigert tid")
Her ses tydelig at de med høye måltall var sjanseløse. Årsaken til den meget skjeve fordelingen i denne regattaen, var mange timers vindstille, og klokken går selvfølgelig like fort uansett måltall man har.
Heldigvis for de med høye måltall, brukte KNS den statistiske formelen i denne regattaen. Det var flere klasser, så båten med 1,03 vant den raske klassen og 1,07 slo også flere i den klassen. Den med 0,95 i mellomklassen slo flere som ligger under på denne grafen. Båten med 0,81 vant selvfølgelig sin klasse.

For de som er interessert i matematikken; last ned regnarket her.

.Her kan du se formel og båtdata med TBF-måltallet .

Les mer om regattaseiling med skøyter her

Noen bilder fra regattaen 2022


RISØR II - HAVFRUA - RAAK


JOMFRUEN runder kongestaken ved Stangholmen Foto Bjørn Svensson


RAAK, FRØYA og KAREN SOPHIE II i det fjerne. Foto Finn Bjurvoll
PS. RAAK seilte uten toppseil pga lite mannskap samt at de har svært høyt måltall.
FRØYA seilte uten toppseil pga brist i mastetoppen.


KAREN SOPHIE 2 - HAVFRUA - ANAHITA - 12mR FLICA II - FAYANCE Foto Finn Bjurvoll


KARUNA (foto tatt ved en annen anledning)


*******************''''''''''''
Oppdatert 4/5-2023
Denne side ble først opprettet 1/5-2023
Jeppe Jul Nielsen
Trebåt: Konstruktør & Konsulent & Båtutstyr for trebåter
www.jul-nielsen.no
Tyriveien 1 - 4956 Risør
Mob 9077 8929 & WhatsApp
Email: jeppejul02(at)gmail.com & jeppejul(at)online.no
**
**