Startprosedyrer

i skøyteregattene

Startlinjer og start.

Starten er viktig i regatta og derfor er viktig å få seg en god plassering når startskuddet går. Dette fører til at båtene kjemper om de beste plassene og farlige situsjoner oppstår.

Med start i begrenset farvann som på Trebåtfestivalen, blir det veldig tett mellom båtene og det har vært kollisjoner, særlig i år med mye vind og stor deltagelse. Kollisjonene har i hovedsak vært like før start.

Med faste merker som startlinje, blir det ofte et problem at det lønner seg å starte i den ene enden av startlinjen, som regel ved lo merke. Dette fører til at båtene klumper seg sammen ved lo merke, alle vil være i lo. Noen kommer også slørende mot linjen og det kalles Grosshandlerstart.
Le båter kan loffe alle båter i lo til vindøyet eller kurs til lo merke og presse disse utenfor startlinjen. Men det oppstår da ofte farlige situasjoner med tunge båter og skippere som ikke er trente i regattregler.

Ved slørestart kan starterne legge startlinjen skrått så det lønner seg å starte i le. Dette blir mindre farlig men mange vil havne i le for andre båter og kan loffe eller må avfinne seg med å falle bakover i rekka.


Vindu-start

Mere Spenning - Tryggere Start - Tryggere Regatta

Vindustart” ble først innført for en tryggere start, men det viste seg også at det gir mer spenning i seilasen.
I mange regattaer blir spenningen i seilasen ødelagt ved at starten har for stor betydning, særlig i korte regattaer. Vindustart burde derfor brukes i alle korte regattaer selv om startlinjen er lang og trygg.

I starter på faste merker er det ikke alltid kryss-start og startlinjen legges også ofte feil. Dette medfører at en god del båter må havne på uheldige plasser på startlinjen da det ikke er plass til alle båtene i lo eller le.
Med slørestart feks må nødvendigvis en del båter havne i le for andre og blir forbiseilt.

Når båtene en kort stund etter starten er kommet på rekke er egenlig plasserinegene avgjort og i resten av seilasen blir det kun små justeringer av plasseringene.

Ved rundinger med mange båter samlet, må man ofte, særlig i frisk vind, gi plass ut over det man har rett på for å unngå farlige situasjoner. Med mere spredning av båtene minskes dette problemet.

Tryggere Start

“Vindustart” betyr at man har et tidsvindu å starte i; dvs. man kan starte når man vil innen 10 minutter etter startskuddet. Starterne noterer starttidspunktet for hver enkelt båt.
Dette gir spredning i starten og derved tryggere start.

Men det krever at båtene blir vant til denne startformen og hvilken taktikk som passer den enklte båt og vindforholdene.
I første regattaen med dette på Trebåtfestivalen 2009 klumpet båtene seg sammen likevel og 3 båter kolliderte. Tidsvinduet var nok noe kort, 5 minutter, så båtene var litt redde for å ligge for langt bak.
I 2010 var tidsvinduet 10 minutter og det ble god spredning i starten og ingen dramatiske situasjoner selv om det blåste så friskt at få hadde toppseil.

Med vindusstart hadde kollisjonen på Isegran 2010 høyst sannsynlig vært unngått da de som var i ferd med å ta Grosshandlerstart bare kunne ha tatt en runde og hatt en god start noen minutter senere.

Tryggere Regatta

“Vindustart” gir mere spreding av båtene. Dette gjør at det blir færre båter som skal runde samtidig som ofte skaper farlige situasjoner.

I regattaen i Sail Isegran 2011 blåste det kuling, og med slørestart var det mange som skulle rundt samtidig. Rundingene ved stakene ved land er også slik at man må baute ved rundingen da det ikke er langt til land. Dette skaper veldig farlige situasjoner, særlig med sterk vind som i 2011. Mange måtte ta vikemanøvrer for båter som de egentlig ikke hadde vikeplikt for for å unngå farlige situasjoner.
Med vindustart som gir større spredning i feltet, ville dette i stor grad blitt unngått.

Mer spenning i seilasen

I tillegg skaper Vindustart mer spenning i seilasen da man ikke kan avskrive noen konkurrenter pga dårlig start.
Særlig i korte seilaser er starten veldig avgjørende, og vindustart gjør da regattaen mye mere spennende.

Vindustart kan derfor med fordel også brukes i andre seilaser enn Trebåtfestivalregattaen og åpner for ny startteknikk for de smarte. Kanskje litt nervepirrende å vite at de som startet langt bak likevel kan være en trussel!

Sail Isegran er et tysk eksempel på en regatta hvor starten er meget viktig. I tillegg til fordelen med fri vind, slipper man problemene med møljerundinger med farlige situasjoner som gjør at man blir presset til vikemanøvrer som man taper på.

Argumenter i diskusjonen

Argumenter for vindustart:
Mange skøyteseilere ikke er drevne i regattaseiling, seiler regatta kanskje bare en gang i året. Når man kan starte sikkert er man likevel med i konkurransen.
Økt spenning under hele seilasen. Ikke noe er avgjort før man er i mål og ofte vet man ikke resultatet før arrangørene har beregnet resultatlisten.
Argumenter mot:
Alle skipperne får lære seg reglene, trene og bli flinke til å starte.
Starten er en viktig del av seilasen og de som mester det og tør ta sjanser skal belønnes.
Man kan ikke vite sikkert hvordan man ligger ann, kan ikke tilpasse taktikken til det og kan ikke slappe av før man er i mål.
Det er mere jobb for starterne.

Det er klart at starten er et stort spenningsmoment. Særlig i korte seilaser er god start helt avgjørende. Men dette betyr også at etter starten er mye lagt for den videre spenningen i seilasen. Med Vindustart så blir det mye mere spenning i resten av seilasen da ingen har fått en tidsfordel.

For mye regattafokusering hindrer rekruttering.

Motstanderne av vindustart synes at spenningen i starten er en viktig del av regattaen.
Men hvorfor ikke være villig til å prøve vindustart og prøve den spenningen som da oppstår for resten av seilasen?
For å kunne evaluere forskjellige starter mot hverandre må det prøves over en viss tid.
Eller vil ikke drevne regattaseilere gi fra seg fordelen en god start gir?

Gunderstart

Dette er en måte å starte på hvor man før start beregner seilt tid ut fra måltall, banelengde og antatt fart. Båtene starter da på forskjellige klokkeslett og første båt i mål vinner.
Dette er en fin og spennende måte å seile på men den forutsetter at forholdene er stabile og banen ikke for lang.

Starten blir også trygg og regattaen spennende. Første båt i mål vinner.

SSCA ønsket derfor dette på Trebåtfestivalen. Dette ble prøvet i 2003 for meterbåtene og ble en flott og spennende seilas. Men den er litt mer komplisert å arrangere så Risør seilforening foreslo at vi heller brukte Vindustart som beskrevet over.

Hvis forholdene forandrer seg blir dette ikke riktig. Hvis man har en kort runde som seiles flere ganger, ihvertfall på slutten av banen, så kan man korte av eller forlenge med antall runder.
Alternativt kan man regne ut korrigert tid men da er det ikke sikkert første båt i mål vinner likevel.

Se Gunder tabell her

Kollisjoner før start på Trebåtfestivalen

Med start i begrenset farvann som på Trebåtfestivalen, er blir det veldig tett mellom båtene og det har vært kollisjoner nesten alle år med mye vind og stor deltagelse.
Kollisjonene har i hovedsak vært før start, men under seilasen har det også vært noen kollisjoner og mange nestenkollisjoner og noen grunnstøtinger.
Det har derfor vært store diskusjoner hvordan start og forholdene på banen kan forbedres.

De første årene seilte skøyter og meterbåter samme dag. Mens skøytene startet så satte meterbåtene seil mellom skøytene.
Senere så startet meterbåtene først, men det var bare 5 minutter mellom startene så det ble tett i startområdet.
Så ble det en regattadag hver, og noen ganger ble skøytene delt i 2 klasser.

I 2003 ble det bestemt å starte på Østerfjorden og starte med Gunderstart, fredag for meterbåter og lørdag for skøyter.
Banen ble også lagt om radikalt. Etter start på øster-fjorden skulle det seiles en indre bane, dvs. rundt Bjørnskjær lykt og to bøyer i “ytre havneområde”. Løpet nordover forbi Skomakerskjær ble således kuttet ut og isteden ble den indre banen sør for Holmen seil flere ganger.
Meterbåtene startet på fredag og hadde en meget spennende katt mus regatta med Gunderstart. Den indre banen ble seil 3 ganger og båtene kunne hele tiden følges fra land.
Det eneste som ikke fungerte, var at regattaene ble annonsert til første start på fjorden slik at publikum satt og ventet nesten en time før det var action i regattaen.
For skøytene ble det vanlig start ved Kastellet da det dette året var svært få skøyter påmeldt og det var rolige vindforhold.

Det var nå flere år med liten deltakelse, festivalen hadde fått mer kommersielt preg samt at båtene var lei av å ikke bli hørt med sine ønsker, hverken til festival arrangementet eller regattaen. Færre båter ga også færre publikum.

Festivalen forbedret seg og etter noen år ble deltagelsen i regattaen ble igjen større, men man glemte å gjøre noe med startprosedyrene og banen, og resultatet var mange nye kollisjoner.

SSCA reiste på nytt krav om Gunderstart, men Risør Seilforening foreslo i 2008 isteden ”Vindustart”, se under.

Grosshandler-start

Med faste merker som startlinje, blir det ofte et problem at det lønner seg å starte i den ene enden av startlinjen, som regel ved lo merke. Dette fører til at båtene klumper seg sammen ved lo merke, alle vil være i lo.
Det blir for trangt ved merket, båter kommer fra lo, eller aktenifra med større fart enn de foran og kollisjoner kan lett oppstå.
Egentlig skulle dette ikke skje, hvis seilerne hadde fulgt reglene. Lo båt og innhentende båt har vikeplikt.
Man regner med at de andre er gentlemen og gir plass ved startmerket. Men ofte blir det uansett for trangt og kollisjoner er ikke til å unngå.

Regattaseilere skal, når man seiler på Kappseilingsreglementet, stå på sin rett til å stå opp til startmerke og trenge de andre utenfor så de må ta en ekstra runde. Les også Regattareglement
Slik start i lo kalles “Grosshandlerstart” og alle båter i lo vil bli disket ved protest. Lo båter har også vikeplikt etter sjøveisreglene, men å presse andre båter så det blir kollisjoner vil kunne gi le båt skylden, se Sjøveisreglene.

Typisk eksempel på kollisjon etter Grosshandler start skjedde i Sail Isegran 2010 hvor det ble en massekollisjon da en stor del av båtene tok grosshandlerstart. Startlinjen lå slik at det ble slørestart, slik det ofte blir når man starter på faste merker. Heldigvis ble det visstnok ikke store skader.

Tilbake til Regatta hovedside

Tilbake til JJN hjemmesidewww.jul-nielsen.no

Oppdatert 17/3 - 2013

Jeppe Jul Nielsen
Trebåt: Konstruktør & Konsulent
www.jul-nielsen.no
Tyriveien 1 - 4950 Risør
Tlf 3715 3144
Mob 9077 8929
Email: jeppejul(at)online.no
OBS! ”@” er her erstattet med” (at)”så du må sette inn @ for at adressen skal virke.
(Dette er gjort da visstnok virus og spam automatisk søker opp emailadresser på hjemmesider)

Tilbake til JJN hjemmesidewww.jul-nielsen.no