Regattareglement i skøyteregattaer

 

 

Etter mange kollisjoner i regattaene på Trebåtfestivalen i Risør, så ønsket SSCA flere tiltak for å få ned risikoen.

Et av ønskene var å seile på Sjøveisreglene og dette ble fremsatt fra slutten av 90 tallet eller begynnelsen av 2000 tallet. Risør Seilforening syntes imidlertid at det beste var å bruke kappseilingsreglene, men etter liten deltagelse på festivalen i flere år, fant de å etterkomme SSCA’s ønske i 2009.

 

Tanken er at Sjøveisreglene gir mindre aggressiv seiling.

Dessuten er det få skøyteseilere som kan Kappseilingsreglene, så det betyr at man i realiteten seiler på to forskjellige regelverk, hvilket selvfølgelig er meget uheldig.

 

Nå er det ikke noe nytt å seile regatta på Sjøveisreglene.

I Tall Ships Race og Nordisk Seilas er det Sjøveisreglene som gjelder.

I Færdern og Hollendern gjelder Kappseilingsreglene i dagslys og Sjøveisreglene mellom solnedgang og soloppgang.

 

Da SSCA arrangerte sin egen seilas i Moss i 2008 brukte man derfor selvfølgelig sjøveisreglene. Det ble laget noen “tillegg” for å presisere hvordan sjøveisreglene skal tolkes i noen typiske regatta situasjoner.

se Seilingsbestemmelser SSCA Moss 2009

Som nevnt ble sjøveisreglene brukt på Trebåtfestivalen i 2009 basert på SSCA’s modell.

 

I 2010 ble det stor diskusjon i SSCA og det nye styret ville ikke lenger seile etter sjøveisreglene. Det ble hevdet at dette var noe som var trumfet gjennom av de eldre “augurer”.

Trebåtfestivalen opprettholdt imidlertid sjøveisreglene etter omtrent samme modell som 2009.

Se: Seilingsbestemmelser Trebåtfestivalen 2010

 

I diskusjonen om hvilke regler man vil bruke, har det flere ganger feilaktig blitt hevdet at forsikringen ikke vil gjelde hvis man seiler etter sjøveisreglene da disse har tillegg som innebærer at man seiler på egne regler.

Men som nevnt, er tilleggene kun presisering av hvordan sjøveisreglene fungerer i regattasituasjoner.

Se: Seilingsbestemmelser Trebåtfestivalen 2010

 

 

Sjøveisreglene kan du lese her.

 

 

Kappseilingsreglene kan du lese her Se side 9-14. 

Se også Kappseilingsreglene i KNS kort Guide.pdf

 

 

 

Tilbake til Regatta hovedside

 

Tilbake til JJN hjemmeside - www.jul-nielsen.no

 

Oppdatert 1/3 - 2011

 

Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent

Tyriveien 1 - 4950 Risør

Tlf 3715 3144

Mob 9077 8929

Email: jeppejul(at)online.no

OBS! ”@” er her erstattet med” (at)”så du må sette inn @ for at adressen skal virke.

(Dette er gjort da visstnok virus og spam automatisk søker opp emailadresser på hjemmesider)

 

Tilbake til JJN hjemmeside - www.jul-nielsen.no