Problemer for rettferdige resultatlister.

 

Selv om man bruker måltall, vil det være en del faktorer som slår uheldig ut for en ”rettferdig” resultatliste.

 

Måltallet kan aldri bli rettferdig under alle forhold. I formelen velger man hvilke faktorer man vil legge vekt på.

De valgte faktorene vil gjenspeile hvilke forhold regattaene vanligvis foregår i, og det er gjennomsnittlig moderat vindstyrke.

 

 

Faktorer:

1.     Skiftene vindforhold under regattaen, økende/minkende vind og vindstille perioder.

2.     Representativ bane med god fordeling mellom kryss, slør og lens.

3.     Båtene har forskjellige egenskaper. For eksempel: Hardværs-/lettværs-egenskaper. Kryss-/sløre-/lense-egenskaper.

 

På lengre regattaer, er det ofte ikke til å unngå at vindforholdene forandrer seg. Det mest klassiske eksemplet på er Færdern.

I Færdern seiler og driver vi ned til Færder i løpet av natten. Ved Færder er det da som regel lite vind og utgående strøm. Det fører til at båtene samles i området innenfor Færder. Der ligger man til sønnavinden kommer utpå lørdagen. Så lenser alle båtene i en påfriskende vind til mål. Da har vi seilt i 15 timer og alle båtene kommer i mål i løpet av bare et par timer. Dette favoriserer klart båtene med lavt måltall.

 

Hollendern har det noen ganger vært omvendt, særlig da seilasen var lengre med runding Hollendern og mål på Filtvedt, dvs før ca 1991? Innkomsten skjedde da om natten med løyende og kanskje vindreiing. De raske båtene som kommer inn før vinden begynner å løye, blir klart favorisert.
Men med den korte banen som har brukt siden 2000 er det mere sjelden vinden løyer etter innkomst.
Siden regattaen nå er noen uker tidligere enn før, har det oftere vært vindstille perioder som igjen favoriserer de lave måltallene.

 

Dette kan i stor grad kompenseres ved bruk av Vindkorrigert Resultatberegning (VkR).

VkR Dette er en ren matematisk måte å behandle resultatene på slik at alle nivåer av måltall skal ha like sjanser,
dvs opphever den favorisering som skiftende forhold kan skape.

Les mer om Vindkorrigert Resultatberegning her

 

Regattaen bør ha en god fordeling av kryss, slør og lens. Måltallet tar hensyn til de forskjellige egenskapene til båtene. Hvis da en regatta består hovedsakelig av slør, vil båter som har fått høyt måltall pga gode kryssegenskaper, føle at måltallet er helt feil for dem. Arrangører av regattaer må derfor prøve å legge banen slik at det blir en god fordeling mellom kryss, slør og lens. Hvis ikke vil noen båter bli klart favorisert.

 

Måltallet er beregnet for ca. 5,5 sekundmeter gjennomsnittlig vind hvor vinden ikke har vært under 3 m/s eller over 8 m/s under hele regattaen.

Med vindstyrker utenfor dette området kan det ikke forventes at måltallet skal yte rettferdighet for båter av forskjellig størrelser og typer.

Hardværs-/lettværs-egenskapene er ganske forskjellige blant skøytene. Det er derfor ikke til å unngå at båtene har hver sine dager med vinnersjanser. Dette må vi bare akseptere.

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til Regatta hovedside

 

Tilbake til JJN hjemmesidewww.jul-nielsen.no

 

Oppdatert 1/3-2011

 

Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent

Tyriveien 1 - 4950 Risør

Tlf 3715 3144

Mob 9077 8929

Email: jeppejul(at)online.no

OBS! ”@” er her erstattet med” (at)”så du må sette inn @ for at adressen skal virke.

(Dette er gjort da visstnok virus og spam automatisk søker opp emailadresser på hjemmesider)

 

Tilbake til JJN hjemmesidewww.jul-nielsen.no