Måltallets utvikling

 

For offisiell side for VET-Måltall, se www.SSCA.no

 

 

Litt historie bak måltall systemet.

Da regattaseiling (Færdern) med skøyter begynte på 60-tallet, var det ikke så mange skøyter med, kanskje opptil 10 stykker. Man tok det ganske uhøytidelig og det var meget hyggelig. Men etter noen år så man at det var stort sett de samme båtene som plasserte seg i toppen så konkurransen ble mindre morsom. For å prøve å gjøre det mer rettferdig, prøvde man da i måle båtene etter RORC handicap system. Det viste seg at de båtene som pleide å vinne, de mindre skøytene med stor seilføring, fikk de laveste måltallene. Mens de store skøytene, tunge og med lite seilføring, fikk de høyeste måltallene. Denne måleregelen gjorde resultatene derved bare ennå mer urettferdig, så denne målingen ble derfor raskt droppet.

 

Etter hvert ble det flere båter og etter at SSCA ble stiftet i 1972, delte klubben båtene i forskjellige klasser basert båttyper og størrelse. Det ble mange klasser og det var for store innbyrdes forskjeller i klassene til at det fungerte. Det ble de samme båtene som vant år etter år.

Senere ble klassene basert på regattaresultater, uavhengig av størrelse og type. Dette fungerte til en viss grad, men det var selvfølgelig ikke nok statistikk på hver båt og båtene ble stadig flyttet mellom klassene. Det skjedde også at nesten identiske båter kom i svært forskjellige klasser da plasseringene også i høy grad er avhengig av mannskapet, trim, flaks/uflaks, vindskiftenes tilfeldigheter osv.

 

I 1985 startet jeg med å lage en formel for måltall. Da deplasementet var vanskelig å fastsette for mange båter, prøvde jeg med en formel basert på lengde. Dette ga ikke gode nok resultater til at vi kunne bruke måltall direkte, men resultatene ble brukt for at båter med likt regattapotensiale skulle komme i samme klasse. Dette forbedret klasseinndelingen, men for båter som grenset mellom 2 klasser var det selvfølgelig diskusjon om hvilke klasse de skulle være i. Det ble fortsatt mye de samme båtene som vant i sine klasser.

 

I 1991 lagde jeg en formel for deplasement basert på sammenligning av båter med lignende dimensjonering. Dette gjorde at deplasementet lettere kunne anslås der hvor båteierne ikke hadde konkrete opplysninger. Deplasementet ble tatt i formelen for måltallet og det ga mye bedre samstemmighet mellom måltallene og hvordan vi visste båtene seilte. I 1992 tok vi skrittet fullt ut og benyttet måltallet direkte i resultatberegningen men klassene var inndelt som før.

Dette fungerte ganske bra, men vi så at det fortsatt skulle en del til at ikke første båt i mål vant.

 

I 1992 & 1993 brukte KNS VkR (Vindkorrigert Resultatberegning). Vi så at dette systemet fjernet favorisering etter forholdene som oftest favoriserer de med lave måltall. Dette sammen med erfaringene i regattaene gjorde at det i 1995 ble gjort større spredning i måltallene. I regattaer med ujevne forhold så vi at korrigert tid nå ble jevnere mellom høye og lave måltall.

 

Men KNS sluttet å bruke VkR etter 1993, så i regattaer med mye vindstille, ble nå de båtene med lave måltall igjen meget favorisert. Særlig Færdern 1996 var typiske Færderforhold med vindstille og sønnavind og lens til mål. Båter med høye måltall klaget derfor naturlig nok på måltallene sine.

I jevne forhold kunne kanskje spredningen i måltallverdiene gjøres ennå større, men uten at VkR brukes vil det lett føre til for mye favorisering av de lave måltallene. Måltallspredningen ble imidlertid beholdt i håp om at KNS ville innføre VkR igjen for skøytene, men KNS sekretariat hadde ikke kunnskap og kapasitet til å håndtere VkR.

 

Fra 2010 har KNS åpnet for at SSCA selv kan gjøre resultatene så nå er det opp til SSCA hva man vil gjøre. Med dagens online innkomstider i Færdern og Hollendern kan resultatene regnes ut hvor som helst.

 

Les hele “Klasseinndelingens historie” her

 

 

Tilbake til Regatta hovedside

 

 

Tilbake til JJN hjemmesidewww.jul-nielsen.no

 

Oppdatert 1/3-2011

 

Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent

Tyriveien 1 - 4950 Risør

Tlf 3715 3144

Mob 9077 8929

Email: jeppejul(at)online.no

OBS! ”@” er her erstattet med” (at)”så du må sette inn @ for at adressen skal virke.

(Dette er gjort da visstnok virus og spam automatisk søker opp emailadresser på hjemmesider)

 

Tilbake til JJN hjemmeside  www.jul-nielsen.no