Forsikrings-takst

Forsikringsrapport:
Det er absolutt en fordel å ha takst på båten din og få en «agreed value» med forsikringsselskapet ditt. Ellers settes verdien av skadetaksereren, og den verdien er helt uavhengig av hva du har forsikret båten for. Skadetaksereren er ikke nødvendigvis trebåtkyndig og det kan lett oppstå uenighet i hva båten var verdt før skade.

Det er spesielt viktig å ha takst hvis du har en båt du har restaurert og kostet på en del penger. Dette gjelder også båter som er relativt nye. Båten har da antageligvis høyere verdi enn andre på av samme størrelse og utførelse og dette vil ikke være like lett å enes om etter skade.
Vi snakker derfor om gjenkjøpsverdi. Dvs tilsvarende båt på markedet oppgradert til den standen din båt var i.

Forsikringsrapporten skal både bekrefte båtens verdi og sjødyktighet.
For båtens verdi må båten beskrives både utvendig og innvendig og en detaljert liste over utstyr utarbeides.
For båtens sjødyktighet må tilstanden beskrives ganske detaljert og jeg vil kunne gi deg ”pålegg” enten før fart eller på litt lengre sikt.
Forsikringstakst er således en ganske omfattende rapport som gjerne er 4-10 sider pluss 2 - 4 sider på utstyret.

Denne rapporten vil da komme på 5-10.000 kr pluss besiktigelsen. Se besiktigelser for nærmere beskrivelse av pris på besiktigelse og rapport.
Oppdatert 8/2-2012
Siden først opprettet 27.11.2001

Tilbake til åpningsside

Jul-Nielsen Trebåtservice

www.jul-nielsen.no

Jeppe Jul Nielsen
Trebåt:
Konstruktør & Konsulent
Tyriveien 1 - 4950 Risør
Tlf 3715 3144 - Mob 9077 8929

Email: jeppejul(æt)online.no

Før du kontakter meg på tlf eller mail,
les dette her.