Besiktigelser & Taksering
Oppdatert 1/12-2016
Siden først opprettet 27.11.2001

Bruktbåt kjøp
Det er absolutt påkrevd å ta med seg en fagmann når du skal kjøpe en brukt båt. Ikke mange gjør det i dag, og derfor kjøper mange katta i sekken og det er stadig krav om tilbakebetalinger eller omgjøring av handelen og noen havner i retten. Og store utgifter for kjøperen slik at man kanskje like gjerne kunne ha kjøpt en dyrere og mye bedre båt for samme sluttpris.

Men se på båten selv først. Se om det er en båt som passer deg. Det er en fordel om den er så nær slik du ønsker deg den som mulig. Det kan være billigere å kjøpe en dyrere båt enn å kjøpe en som må bygges om mye.
Vær kritisk til tilstand og pris. Det er ikke nødvendig å bruke penger på en fagmann hvis du kunne ha sett selv at det ikke var noe godt kjøp.

Det er veldig ofte også for en fagmann å avdekke feil som er ganske skulte. Råten kan sitte langt inne i treverket hvor kun boring tvers gjennom kunne avdekket råten. Store deler av båten er ofte også utilgjengelig. Det kan være garnering eller også at mange stuerom er fulle av seil, tau etc. etc. Det er en fordel om båten er rimelig tømt før besiktigelse og ev garnering som kan skrus ned er tilgjengelig så dette er mulig under besiktigelsen.
Finner man feil, er man ofte nødt til å regne med at det er toppen av isfjellet hvis ikke annet tilsier noe annet.

Ring meg gjerne før du ser på båten. Jeg kan gi deg råd på hva du skal se etter for å finne en del vanlige skulte feil. Det er ikke sikkert selger vet om alle båtens svakheter. Og har jeg noen opplysninger om båten, bilder i annonser eller noe du sender meg, kan jeg gi deg mye råd pr. tlf. Hvis dette hjelper deg til å avdekke svakheter som gjør at du ikke vil kjøpe båten, har du spart utgifter til besiktigelse, men du må betale rådgivingen som vil være vesentlig rimeligere enn besiktigelsen.
For denne rådgivingen betaler du dette; les her: Tlf rådgiving

Besiktigelse:
En besiktigelse går gjerne på 3-6 timer. I tillegg kommer tlf konsultasjon før og ev etter besiktigelsen.
For bilreise regner jeg redusert timepris (50%) + kjøregodtgjørelse (Statens reg. lav sats, pluss moms) + bompenger (pluss moms).
For kollektivreise regner jeg også redusert timepris + reiseutgifter (pluss moms).
For lange reiser som krever overnatting eller fly (utover Svenskegrensa til Stavanger), avtaler vi pris spesielt. Hvis du er med så får du vite det jeg ser og skriftlig rapport vanligvis ikke nødvendig.

Skriftlig rapport & pris:
Ønsker/trenger du en skriftlig rapport, beregnes dette etter 1200-1800 tegn pr time i dokumentet , (se timepris her).
(
Antall tegn pr time avhengig av lengde, vanskelighetsgrad o.l.). Det varierer mye på hvor lang rapport som trengs, se under.
For bilder lagt inn i dokumentet regnes 5-10 min pr stk. Tid avhengig av utvelging, bearbeiding m.m.
I tillegg kom tid på kommunikasjon på tlf og mail.

Tilstandsbesiktigelse, rapport og restaureringsplan:
Fint hvis du som kjøper er med på besiktigelsen. Jeg gir deg informasjon og råd mens vi går gjennom båten og gir en konklusjon til slutt. Det er da ikke alltid nødvendig med en skriftlig rapport.
Trenger du rapport, fordi du ikke kan være med på besiktigelsen, eller ønsker det av andre grunner, kan være fra 1 – 4 sider, eller mer på større båter eller mye restaureringsbehov.

Restaureringsplan:
Regner med du er med på besiktigelsen. Det vil likevel som regel være med en rapport og restaureringsplan. Denne rapporten legger vekt på båtens tilstand og hva som må gjøres for å få båten i den stand kjøper ønsker. Rapportens omfang er veldig avhengig av båtens størrelse, tilstand og hva kjøper/eier ønsker å få belyst.
Rigg forbedring: Mange båter har rigger som ikke fungerer særlig bra. Riggen kan være tungvinn å håndtere, særlig når det blåser friskt. Og trimmen er kanskje meget langt fra optimal. For egen sikkerhet og komfort, er det viktig å sørge for at du har en sikker og funksjonell rigg.
Disse rapportene kan være alt fra 1 til 10 sider, pris se over.

Forsikringsrapport:
Det er absolutt en fordel å ha takst på båten din og få en «agreed value» med forsikringsselskapet ditt. Ellers settes verdien av skadetaksereren, og den verdien er helt uavhengig av hva du har forsikret båten for. Skadetaksereren er ikke nødvendigvis trebåtkyndig og det kan lett oppstå uenighet i hva båten var verdt før skade.

Det er spesielt viktig å ha takst hvis du har en båt du har restaurert og kostet på en del penger. Dette gjelder også båter som er relativt nye. Båten har da antageligvis høyere verdi enn andre på av samme størrelse og utførelse og dette vil ikke være like lett å enes om etter skade.
Vi snakker derfor om gjenkjøpsverdi. Dvs tilsvarende båt på markedet oppgradert til den standen din båt var i.

Forsikringsrapporten skal både bekrefte båtens verdi og sjødyktighet.
For båtens verdi må båten beskrives både utvendig og innvendig og en detaljert liste over utstyr utarbeides.
For båtens sjødyktighet må tilstanden beskrives ganske detaljert og jeg vil kunne gi deg ”pålegg” enten før fart eller på litt lengre sikt.
Forsikringstakst er således en ganske omfattende rapport som gjerne er 4-10 sider pluss 2 - 4 sider på utstyret. Denne rapporten vil da komme på 8-20 timer pluss timer for besiktigelsen, (se timepris her).

Salgstakst:
Skal du selge, anbefaler jeg vanligvis ikke å lage takst eller tilstandsrapport med mindre båten er i meget god stand.
Men anbefal kjøper å få med seg en fagmann etter at han selv har sett nøye på båten og er interessert i å kjøpe. Det kan hende fagmannen finner feil som gjør at kjøper byr lavere, men det er vel bedre enn å få en rettssak etterpå?
Husk også at du plikter å opplyse alle feil og svakheter du vet om båten. Dessverre kan du likevel bli avkrevd tilbakebetaling eller omgjøring hvis det oppdages alvorlige feil som ingen kunne vite om. Selger man ”Katta i sekken”, selv om du ikke kan klandres, så har kjøper krav på tilbakebetaling, helt eller delvis, avhengig av båtens verdi når den er fastlagt.
Kjøper har 2 år på seg å fremme et slikt krav, på hus er det egne regler og 5 års frist.
På båt må feilen være mer vesentlig enn ved huskjøp. Og det er båtens verdi etter at skaden er kjent som er grunnlaget for om feilen er vesentlig, ikke reparasjonskostnadene. Jeg vil anslå vesentlig verdireduksjon til å være minst 30% men dette er avhengig av båtens størrelse, og er advokatmat, så man kan ikke si noe sikkert om %-tallet for alle tilfeller.

Lånetakst:
Denne rapporten er ikke så omfattende som forsikringstakst. Men verdien som settes er også lavere fordi långiver skal ha garanti for at han skal kunne selge båten for det belånte beløp. Denne selger kan ikke vente på ”den rette” kjøper. Lånetakst vil gjenspeile markedsprisen på tilsvarende båter og vil derfor kunne bli relativt lav for båter som har høyere teknisk verdi enn gjennomsnittet i markedet.
Lånetakst kan være 1- 2 sider og med noe tlf-samtaler, kan det bli 2-4 timer pluss timer for besiktigelsen; se timepris her.

Betaling:
Besiktigelse med reisekostnader, betales kontant ved besiktigelsen eller som forskudd over bank.
Skriftlig rapport betales med ca 1/3 på forskudd og resten når den er ferdig innen 14 dager fra fakturadato.


Siden først opprettet 27.11.2001

Tilbake til åpningsside

Jul-Nielsen Trebåtservice

www.jul-nielsen.no

Jeppe Jul Nielsen
Trebåt:
Konstruktør & Konsulent
Tyriveien 1 - 4950 Risør
Tlf 3715 3144 - Mob 9077 8929

Email:

Før du kontakter meg på tlf eller mail,
les dette her.