Når du ønsker å bestille varer:

Når du bestiller, vil du få en faktura på mail eller post som bekreftelse på bestillingen.
Er varene på lager, sendes de såsnart betaling er mottatt.

Ved import / leveringstid gjelder følgende:
Det vil være leveringstid på det som ikke er på lager hos meg eller ev. grossist i Norge.
Bestillinger under kr. 3.000,-, må betales fullt ut før varene bestilles fra utlandet eller grossist.
For bestillinger over kr. 3.000,-, må et forskudd på 50% (minimum kr. 3.000,-)
betales før varene bestilles fra utlandet eller grossist.
For at din bestilling skal komme med i første vare-leveranse,
må du overholde betalingsfristen på forskudds-fakturaen. Ellers må din bestilling vente til neste leveranse,
eller tas inn alene med de ekstra kostnadene det vil medføre (kr. 500,- for bestillinger under kr.10.000,-).
Når varene er ankommet, får du en sluttfaktura og varene sendes såsnart rest-betaling er mottatt.

Alle bestillinger må betales fullt ut før varene sendes deg.
 

Vennlig hilsen

Jeppe Jul Nielsen
Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Tyriveien 1 - 4950 Risør
Tlf 3715 3144
Mob 9077 8929
Fax 3715 0104
Email: jeppejul(at)online.no

Tilbake til åpningsside