Seilareal beregning

For offisiell side for VET-Måltall, se www.SSCA.no

 

Seilareal

Seilarealet en av de viktigste faktorer i en måleregel.

Mange seiler dessverre rundt med mindre seil enn de har oppgitt. Dette har flere grunner.

-        Seilarealene på riggtegningen er ikke alltid riktige.

-        Hvis riggtegningen er litt unøyaktig og små klaringer for fall, bomfeste o.l. vil seilmakeren trekke fra litt ekstra for at ikke seilet skal bli for stort.

-        I dag tegner de fleste seilmakerne seilene på data. De får da riktige kvm, MEN det arealet inkluderer den ekstra duken som går med pga busen i seilet. Det er riktig at du betaler for de kvm, men i VET formelen skal det projiserte seilarealet brukes. Differansen kanskje 2-3 %.

 

Så hvis du vil ha riktig seilareal til måltallet ditt,
må du beregne seilarealet selv i dette regnearket: Seilareal Beregning.xls

 

-        Hvis du har rimelig nye seil, har sikkert seilmakeren lik-målene han brukte til å sy seilene. Få disse målene av ham og legg inn i regnearket.

-        Hvis du skal måle seil, er det viktig å huske at det er til likenes skjæringspunkter du skal måle. Disse punktene ligger ofte utenfor seilet. Cutback for klobarmfeste og ev halstalje må tas hensyn til og dette er ikke så lett å få nøyaktig.

-        Skal du ha nye seil, er det best å sy fra mål på tegning istedenfor etter gamle seil. Syr du etter gamle seil kopieres gamle feil og nye feil legges inn. Kontroller og oppdater riggtegningen din og sy etter tegningen.

 

Hvis du har mål på seilene kan du beregne seilarealene i dette Excel regnearket: Seilareal Beregning.xls

 

Se regler for seilføringen her: VET Seilføringsregler 2010

 

 

 

Tilbake til Regatta hovedside

 

Tilbake til JJN hjemmesidewww.jul-nielsen.no

 

Oppdatert 11/3-2011

 

Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent

Tyriveien 1 - 4950 Risør

Tlf 3715 3144

Mob 9077 8929

Fax 3715 0104 manuell

Email: jeppejul(at)online.no

OBS! ”@” er her erstattet med” (at)”så du må sette inn @ for at adressen skal virke.

(Dette er gjort da visstnok virus og spam automatisk søker opp emailadresser på hjemmesider)

 

Tilbake til JJN hjemmeside  www.jul-nielsen.no