Risør II - Regnskap

På denne siden kommer regnskap og regnskapsberetning for Stiftelsen og Venneforeningen.
Etter hvert som jeg får tid skal jeg ta med tidligere år.

Oppdatert 16/2-2001

Regnskap Stiftelsen 1994-1999

Regnskap Stiftelsen 1986-1994

 

Regnskap Venneforeningen 1999

Regnskap Venneforeningen 1998

Regnskap Venneforeningen 1997

Regnskap Venneforeningen 1996

Stiftelsen 1999 - Regnskapskommentar
Regnskapet i år viser et under-skudd på kr 68.716. Dette skyldes store utgifter da toktinntektene har vært rekordstore, kr 35.000 over tidligere rekordår 1996. Underskuddet kan egentlig reduseres med ca kr 14.000 da venne-foreningen har fått inn annonse-inntekter fra 99 nå etter nyttår.
De store utgiftene ligger i økte lønnsutgifter, investeringer i Kastellet og uforutsett problem med propellanlegget så vi har måttet skaffe nytt anlegg som skal monteres.
Pantelånet er også nedbetalt med kr 92.885.
Dette er 3dje året med underskudd og det er nå en betydelig underbalanse i likviditeten. For å bedre på dette har styret fått innvilget avdragsfrihet i Sparebanken Sør i år. Investeringer må holdes til et minimum i et par år.
Vi har imidlertid fått kr 50.000 i sponsorstøtte til nye seil av Jan Gunnar Halvorsen. I tillegg låner han oss restbeløpet. Den langsiktige gjelden vil således øke i år. Seilene blir imidlertid ikke satt i bestilling før til høsten, da sponsorforskuddet til seilene gikk med til ubetalte regninger på slutten av året.
Driften må nå gå med overskudd så kortsiktig gjeld kan betales og deretter gi positiv likviditet om noen år.
Overskuddet skulle gjerne blitt større enn budsjettert for år 2000.

Sponsorinntekter / Gaver:
Kr 34.000 -Arthur Andersen
Kr 10.000 - Emil Bosvik a/s
Kr 6.000 - Spareb. Sør
Kr. 50.000 -Jan G Halvorsen (Til seil)
Det er i tillegg flere som har gitt gjenstander og ytelser til oppussing av klubblokalet på Kastellet.

Sponsorer Nordisk Seilas
Kr. 5.000 A. M. Andersen
Kr. 500 IMS
Kr. 1.000 KIWI
Kr. 1.000 Spareb. Sør
Kr. 1.000 Risørklinikken
Kr. 1.000 Risør Fysikalske
Kr. 3.000 Emil Bosvik a/s

Tilbake til Risør II hovedside - Tilbake til Jeppe's åpningsside