Moms for utenlandske Gjestebåter

Utenlandske lystbåter som besøker Norge kan bli avkrevet moms og hk-avgift
hvis de forlater båten her for vinteren.

Dette har en Svensk og en Engelsk båt smertefullt fått erfare
som har måttet betale henholdsvis 200.000 kr og 70.000 kr.
da de forlot båtene sine uten å kjenne til eller misforsto lovverket som gjaldt før 2011.


Les
om den Svenske båten her og den Engelske båten her og flere saker her.

**************''''''''''

Nye regler fra 7 oktober 2011.

Regelen er fortsatt at hvis båten forlates av eier, skal moms og hk avgift betales.
Begrunnelsen for denne loven er at Norske borgere
ikke skal kunne ha biler eller båter med proforma utenlandsk eier
og således unngå Norske avgifter.
Les Tolloven her

Utlendinger kan nå etterlate en båt opptil 24 mnd uten å måtte betale moms.
Før båten forlates må båteier søke tollvesenet.
Det gis 12 mnd opphold fra
innreisedato.

Det kan søkes om ytterligere et år.
Det må sendes ny søknad innen utløpsdato for den første tillatelsen.

Les info her og mer om innførsel her og se søknadsskjema her.

*****''''''
Husk å søke for 2 år selv om man bare er en vinter:
Da de fleste kommer på forsommeren, blir en vinter og seiler hjem neste sommer og høst,
betyr dette at det må søkes for 2 år, dvs to ganger.
Ellers kommer man seg ikke ut av landet før fristen utløper

***********'''''
Ønsker man å etterlate båten 2 vintre,
må man ankomme Norge sent nok på sommeren
slik at man rekker ut av landet innen innreisedatoen.

************''''''
Ønsker man å etterlate båten mer enn 2 vintre,
må båten inn på et tollager.
man ankomme Norge sent nok på sommeren
slik at man rekker ut av landet innen innreisedatoen.

Det er synd at de norske byråkratene ikke kunne se at første året burde det være 18 måneder.
Da hadde mange sluppet å søke to ganger bare for å ha tid til å komme ut av landet i tide,
og det hadde vært praktisk mulig å ha 2 overvintringer.
Les EU regler her og EU FAQ here
**************'''''''''

Skal båten være mer enn 12 mnd, må båten inn på et godkjent tollager.
Det er selvfølgelig ikke praktisk mulig for denne båt-størrelsen.
Tollager driveres av kommersielle spedisjonsfirmaer.
Disse kan tillate at båter lagres andre steder enn innendørs hos dem,
men de krever da naturlig nok depositum for avgiftene.
I tillegg må de ha betalt for papirarbeidet og det beløper seg til flere tusen kroner.
Men det må gjøres hvis man ikke v

Se også: www.Yachts-visiting-Norway.no

Back / tilbake til JJN åpningsside

Vennlig hilsen

Jeppe Jul Nielsen
Jul-Nielsen Trebåtservice

www.jul-nielsen.no

Trebåt: Konstruktør, Konsulent, Besiktigelser, Båtutstyr
Tyriveien 1 - 4950 Risør - Norway
Tlf + 47 3715 3144
Mob + 47 9077 8929
Email: jeppejul(at)online.no

Trenger du rådgiving,
les dette her.