Regnskog-materialer

Det har vært litt oppstyr i media om bruk av regnskog-materialer i trebåter.
Til og med om noen få gram som ble brukt i voggen som ble gitt til Ari og Märtha i 2003. 

Oppdatert 4/3-2007.

Bruk av teak og andre regnskogsarter i norske båter.

Les her hva som ble uttalt i et møte mellom Miljøverndepartementet og Norges Båtbransje Forbund:
20/10-2003
NORBOAT
har hatt møte med Miljøverndepartementet ang. bruk av regnskogsarter i fritidsbåter. Møtet var meget positivt og vi gjengir i korte trekk:

MD arbeider for en "bærekraftig forvaltning av tropisk skog" og at hovedløsninger må finnes gjennom internasjonalt samarbeid.
MD's politikk bygger på kontakt med internasjonale forbindelser.
MD vil bekjempe all ulovlig hugst.
MD er bekymret for avskoging og konsekvensene herav for det biologiske mangfoldet og den sosiale utvikling, samt for den mulige innvirkning på klimaet. Bedre sertifiseringsordninger må sikre bærekraftig skogsforvaltning.
MD forholder seg til informasjon fra blant annet WTO, Verdensbanken og Regnskogsfondet.

MD presiserte at de ikke har til hensikt å innføre noe direkte, nasjonalt forbud mot bruk av teak og mahogni.
MD ønsker imidlertid en grundig vurdering av alternativer, og mener at internasjonale organer må ta et felles løft hva gjelder bl.a. sertifisering.
MD sa videre at teak ikke er en utrydningstruet tresort.

MD så på møtet som begynnelsen til en konstruktiv kontakt, og gjentok at MD ikke har til hensikt å forsøke innført noe særnorsk importforbud.
MD fremholdt at bærekraftig hogst er positivt for skogen.

Det ble slått fast at en nasjonal, norsk begrensning av bruk av teak og mahogni i fritidsbåter ikke vil tjene noen hensikt og vil være uakseptabel.

Knut Heiberg-Andersen inviterte myndighetene til å ta initiativ til et prosjekt som kan lede til en endring i materialbruken dersom dagens utnyttelse av tropisk skog til båtbygging de facto er kritisk. NORBOAT vil ønske et slikt prosjekt velkommen og vil støtte det på alle måter, forutsatt at det ikke leder til økonomisk ruin for norske båtprodusenter.

******************

Tja. Det er kanskje noen flere politiske momenter som burde trekkes fram. Kommer kanskje tilbake med det senere. Hører gjerne meninger fra dere.
JJN 20/1-2004

************************’

Regnskogstømmer i norske farvann

Mange aktører i båtbransjen velger likevel å fortsette med bruk av tropiske tresorter, ifølge Regnsskogsfondet.

 

Linn Krogh Hansen <linn@seilas.no>

 

Publisert: 03.mar 2007 kl.12:11

 

Dette skjer til tross for at tømmerhogst er en av de viktigste årsakene til at den regnskogen raseres.

– Båtbransjen må ta ansvar for at båtene de produserer ikke bidrar til store ødeleggelser i regnskogsland. Det kan de gjøre ved å bytte ut det tropiske trevirket med miljøvennlige alternativer, uttaler Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet.

Unngå tropisk
Regnskogen er livsgrunnlag for millioner av mennesker og rommer over halvparten av alle jordas arter. Hvert år ødelegges regnskogsområder tilsvarende halve Norges areal. Regnskogfondet anbefaler å unngå alt tropisk tømmer.

Hvert år selges det stadig flere nye fritidsbåter i Norge. En stor del av båtene inneholder trevirke fra regnskogen. Teak og mahogni brukes hovedsakelig i dekk, dørk og innredning. Man finner regnskogstømmer i nye fritidsbåter i alle størrelser. Desto større båtene er, desto mer tropisk trevirke.

–Velg alternativt
Regnskogfondet råder derfor nye båtkunder til å velge en båt som ikke inneholder teak, mahogni eller andre tropiske treslag. Alternativer til tropisk tømmer er: Ikke-tropiske tresorter, slik som eik og kirsebær, ulike former for behandlet trevirke, samt plast og andre kunststoffer.

Ifølge Regnskogsfondet kommer nesten all teak i båter fra Burma. – Hogsten ødelegger verdens siste store teakskog og inntektene går til landets militærdiktatur. Mahognien hogges i regnskogen i Sentral-Afrika. Tømmerhogsten er en viktig årsak til at store aper som sjimpanser og gorillaer er truet av utryddelse, sier Julie Forchhammer, Informasjonsansvarlig i Regnsskogsfondet.

***************

 

Denne siden ble opprettet 2/10-2003
 Jeppe Jul Nielsen
http://jeppejul.home.online.no
Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Tyriveien 1 - 4950 Risør
Tlf 3715 3144 Fax 3715 0104 Mob 9077 8929
Email:
jeppejul(at)online.no
OBS! ”@” er her erstattet med” (at)”så du må sette inn @ for at adressen skal virke.
 (Dette er gjort da visstnok virus og spam automatisk søker opp emailadresser på hjemmesider)


Tilbake til åpningsside