Konsumprisindeksen

Her ser dere konsumprisindeksen sammen med lønnsindeksen fra 1865 til 2006.
Disse kurvene viser tydelig velstandsøkningen i denne perioden. Legg spesielt merke til de harde 30 åra da begge kurvene sank.

Kurvene er fremstilt logaritmisk slik at den doblingen vi ser i differansen av kurvene i denne perioden, tilsvarer en 10 dobling av kjøpekraften.


Rød kurve er lønn. - Rosa kurve er priser. 1900 er her valgt som nullpunkt.

Lønns og prisutviklingen framstilt logaritmisk. Økning av høyden en enhet tilsvarer derfor 10 ganger virkelig økning.
Til år 2000 har lønningene steget 10 ganger mer enn prisene.
Legg merke til ekstrem stigning under første verdenskrig og de harde 30 åra hvor lønn og priser sank.
Se også at prisene var omtrent på samme nivå i 1950 som i 1920 !
På 80 tallet har kurvene samme stigning, men senere stiger lønn mer enn prisene igjen.

Prisutvikling og lønnsutvikling.
Ved sammenligning av prisene ved hjelp av konsumprisindeksen, så jeg fort at dette ikke ga et realistisk bilde av prisutviklingen på trebåter.
Årsaken til dette er at det tar like mange timer å bygge en båt i år 2000 som i 1900.
De fleste og viktigste maskinene som har rasjonalisert båtbyggingen, var allerede i bruk før 1900.

Det ble derfor mye riktigere å sammenligne lønnsutviklingen. Mens prisene har steget 49 ganger i dette 100året, har lønningene steget 491 ganger. Så det vil si at lønningene har steget 10 ganger mer enn prisene disse hundre årene.

Statistikken med grafisk framstilling har jeg laget i et regneark, et i Excel97 og et i Excel4.0.

Her har jeg en framstilling som tar gjennomsnitt de siste 5 år og som derfor jevner ut kurvene.
(Gi meg beskjed om de ikke linkene virker)

Litt om hva grafen viser og bruk av den.
Grafen er tegnet med logaritmen av tallene. Dette gir et mye riktigere bilde av utviklingen enn en graf over de faktiske tallene.
Grafene på lønn og priser avspeiler hverandre godt. Men selv om den generelle trenden er at lønnen har steget mer enn prisene, er det i kortere perioder ikke tilfelle.
Jeg har lagt inn en skaleringsfaktor som gjør at du kan få kurvene til å skjære hverandre på et hvilket som helst årstall. Jeg har notert noen faktorer, men det er bare å prøve andre tall.
Med faktor 150 starter kurvene likt men lønningene stiger fort raskere enn prisene. Med 110 følger kurvene hverandre forholdsvis bra fram til 1895 hvoretter lønnen stiger raskere enn prisene. Men etter 1910 stiger prisene dramatisk mer enn lønningene og reallønnen ligger på 1865 nivå under første verdenskrig.
Med faktor 90 ligger kurvene jevnt rundt 1900. Etter annen verdenskrig steg lønnen kraftig mens prisene gikk nedover!
Med 40 følger kurvene hverandre omtrent fra 1920-1960, med unntak av 1930 -1945 hvor prisene steg mer enn lønnen.
Med 15 følger kurvene hverandre fra 1975-1985 hvoretter lønningene øker mer enn prisene.

Beregning fra statistikken.
For å finne hvor stor økningen har hvert fra et år til et annet, kan du bruke denne formelen:
Antall ganger stigning = (tall til år - tall fra år) / tall fra år + 1. (se også beregning gjort på regnearket)
Bruk både konsumprisindeksen og lønnsutviklingen og sammenlign.

Bruk av tabellene
Så nå er det bare å sammenligne priser fra gamle dager og til idag.
Finner du artige sammenligninger, send meg gjerne en mail.

Om dataene
Dataene har jeg i hovedsak fått fra Statistisk Sentralbyrå.
Lønnsstatistikken baserer seg på 4-5 forskjellige statistikker så det har blitt en del interpoleringer og gjetninger. Statistisk Sentralbyrå går ikke god for denne tilpassingen, men framstillingen synes jeg ser ganske riktig og logisk ut.
Helst skulle vi hatt lønn for båtbyggere, så senere kan vi kanskje dykke ned i gamle båtbyggeriers arkiver og finne fram noe der.
Har du noen opplysninger, hører jeg gjerne fra deg.

*******************
Prisutviklingen i båtbyggerfaget.

I sammenligning av priser på båter bygget på Colin Archers tid, kom det fram en ganske interessante tall som jeg ville prøve å framstille grafisk. Dette ga et interessant bilde av prisutviklingen så da tenkte jeg at jeg like godt kunne legge dette ut på hjemmesiden. Kanskje flere kunne ha interesse av dette og nytte av statistikken. Og kanskje har noen mer greie på dette en meg og kan forbedre dette.

Priser på redningsskøytene
Så redningsskøytene som kostet ca 10.000,- kr i 1900, skulle da i år 2000 koste 4,9 mill kr.
Når vi så legger til mere avgifter og sosiale utgifter som arbeidsgiverne har idag, så ser vi at dette stemmer ganske godt.
I tillegg kommer idag også en mengde utstyr som motor, elektrisk og elektronikk.
I boka om redningsskøytene, er dessverre prissammenligningen gjort mot prisutvikling, og sammenligningstallet blir da helt meningsløst og uforståelig.

Prisutviklingen på motorer har vært en ganske annen.
Det skjønner vi godt pga masseproduksjonens fordeler.
En motor til en skøyte kostet i 1900 nær en million i dagens penger!

Har du kommet hit ad omveier, stikk da også gjerne innom min hovedside http://jeppejul.home.online.no og finn mye om båt der.

Oppdatert 18.1.2007
Denne siden er opprettet 01.12.2001
Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Tyriveien 1 - 4950 Risør
Tlf 3715 3144 Fax 3715 0104 Mob 9077 8929
Email:
jeppejul(at)online.no
OBS! ”@” er her erstattet med” (at)”så du må sette inn @ for at adressen skal virke.
 (Dette er gjort da visstnok virus og spam automatisk søker opp emailadresser på hjemmesider)

Tilbake til åpningsside