Gass i båt.
Propan installasjoner.

Mange av båter jeg besiktiger har gassinstallasjoner som ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene og mange er direkte farlige.
Jeg har derfor laget dette resymé av gjeldende regler:
Legg merke til hvor vanskelig det er å få en trygg installasjon av gassbeholderne hvis de monteres under dekk.

Gassinstallasjon i lystbåt. Resymé 2008.

 

1)       Gassbeholder, både den i bruk og ekstra gassbeholdere, (maks 22 kg gass til sammen)
skal være montert:

a)    På dekk

b)    I rom i dekkshus som har åpen drenering til dekk eller skuteside og dekkshuset ikke har direkte åpninger/nedganger til under dekk.

c)    I gasstett kasse hvis plassering er i cockpit eller annen brønn under dekksnivå.

I)          Gasstett kasse skal være drenert med min 16 mm dreneringsslange. Dreneringslange skal ha fall (20-30 grader) og gå ut over vannlinjen, så høyt som mulig i forhold til kravet om fall.

II)        Dreneringsutløp akter bør være så langt fra akterstevn, dvs. forover, som mulig (av hensyn til hekksjø og vanninntrengning).

III)     Skroggjennomføringen skal være med kappe vendt akterover så det blir sug (vakuum) under fart så slangen ikke fylles med vann og hindrer gass i å komme ut.

 

2)       Fra reduksjonsventilen monteres gummislanger fram til kobberrør, maks lengde 1,2 m.

a)    Slangene skal være godkjent for gass for 6 bar (0,6 MPa)

b)    Slangene festes med doble, rustfrie slangeklemmer.

c)    Hvis beholderen står i gasstett kasse, skal slangegjennomføringen i kassen være gasstett.

d)    Gummilangene skal sjekkes hvert 5te år og det anbefales å bytte dem da.

 

3)       Lekkasjetester skal være montert så nær gassbeholderen som praktisk mulig. Som regel i overgangen til kobberrør. Kan også monteres inne i ev gasstett kasse.

a)    Lekkasjetesteren skal anvendes jevnlig for kontroll av anlegget.

 

4)       Avstegningskran skal monteres på kobberrøret i umiddelbar nærhet av primus.

a)    Kranen skal stenges når primusen ikke er bruk.

 

5)       Gummislange fra kobberrør til primus skal være maks 1,2 m lang.

a)    Gummislangene skal være godkjent for gass for 6 bar (0,6 MPa)

b)    Gummilangene skal sjekkes hvert 5te år og det anbefales å bytte dem da.

 

6)       Hovedkran på gassbeholder skal stenges når primusen ikke er i bruk over flere timer, om natten eller når båten forlates.

 

7)       Det skal monteres en avsugsvifte hvis ikke hele installasjonen, inkludert primus, ovner og annet, er montert i dekkshus med drenering over dekk.

a)    Viften skal suge fra båtens laveste punkt, dog over vanlig bunnvannsnivå.

b)    Viften skal være eksplosjonssikker og være montert så høyt som mulig i båten. Kapasitet min 2,5 m3/min.

c)    Vifteutløpet må gå ut over dekk (ikke til cockpit) men ikke være montert så båten kan fylles ved ev stor krenging.

d)    Av/på bryteren skal også være eksplosjonssikker og plasseres så den lett kan nås før man går under dekk.

e)    Den elektriske tilførselen til viften skal gå utenom hovedbryter og ha egen sikring.

f)     Viften skal kjøres i minst 5 minutter når båten har vært forlatt i lengre tid. Det må ikke slås på, eller av, noen elektriske brytere eller opptennes ild på noen måte før gassviften er kjørt.

 

8)       Gassalarm er ikke påbudt, men anbefales montert når primus er montert under dekk.

 

9)       Hele installasjonen skal sjekkes nøye hvert 5te år og det anbefales da å bytte gummislanger. På sertifikatpliktige fartøy skal denne kontroll utføres av autorisert installatør som utsteder installasjonsbevis.

 

10)    Campingbeholdere med fastmontert høytrykks koketopp uten tennsikring er tillatt brukt men kun i den åpne del (på dekk) av fartøyet eller i dekkshus som tilfredsstiller punkt 1b. Dette gjelder også oppbevaring hvis den ikke oppbevares med avskrudd koketopp og i gasstett beholder som nevnt i punkt 1c.

 

Se reglene i sin helhet her: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19831020-1580.html

Denne side ble først opprettet 11.9.2009 

Jul-Nielsen Trebåtservice
Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Tyriveien 1 - 4950 Risør
Tlf 3715 3144
Mob 9077 8929
Fax 3715 0104
Email: jeppejul(at)online.no

Tilbake til åpningsside