Fartsgrenser på Sjøen:

Det er mye plagsom kjøring som er lov etter dagens regelverk.
Mange steder er fartsgrensen så lav i så stor avstand til land, at reglene hverken overholdes eller håndheves av politiet.
Strenge regler som "tillater" plagsom kjøring, er dårlige regler.

Ved å innføre fartbegrensing etter avstand til andre båter i tillegg til dagens avstand til land, vil det bli tryggere og mindre plagsom kjøring. Ansvar for bølger må også innføres.
Reglene vil da fungere både når det er mange og når det er få båter. Og det at større båter lager mer sjenerende bølger som er plagsomt i trangt farvann eller nær andre båter.

Det er også et problem med støy fra lekekjøring nær land. Dette gjøres med forskjellige båttyper og forskjellige aktiviteter. Det bør settes en minsteavstand til land for lekekjøring.

Idag er det forskjellige fartsgrensener i hver kommune!!! Tror noen at båtfarende langs kysten kan alle disse?

Det trengs enklere regler og like regler for hele kysten.

 • Maks 5 knop: Under 50 m fra land, badebøyer og ved passering av andre båter.

 • Maks 20 knop: 50-200 m fra land og ved passering av andre båter.

 • Fri fart: 200 m fra land og ved passering av andre båter.

 • Lekekjøring: Vedvarende kjøring innen et område.
  Min 400 m fra land, holmer og øyer.

 • Etter solnedgang innaskjærs: Maks 20 knop.

 • Bølgeansvar: Ansvar for ulempe, sjenanse eller skade forårsaket av båtens bølger.

  Holdningsskapende logo i publikasjoner, båthavner, marinaer osv.
  Vis hensyn - Hold avstand - Senk farten - Ikke støy

.
Båter med samme kurs og fart passerer hverandre ikke og kan derfor være nærmere hverandre i høy fart; innenfor godt sjømannskap.

Når fartsgrensene også gjelder ved passering av andre båter, vil dette regulere behovet for redusert fart de stedene det er mange båter om sommeren eller i helger. Det er i dag mange steder hvor fartsgrensene ikke overholdes og ikke håndheves av politiet på tider av året med liten båttrafikk. Det skaper liten respekt for fartsgrensene.

Et hovedpoeng her er avstand til andre båter i tillegg til avstand til land.
Med dette prinsipper så regulerer det seg selv i trange farvann hvilken fart en båt kan ha.
På stille tider kan man da ha høyere fart enn når det er mye trafikk. Dette skaper respekt for fartsgrensene.

Jeg tror at med regler som ovenstående vil kunne fungere over hele landet.

Last ned Kystverkets app for fartsgrenser.

Obligatorisk båtførerbevis

 • Båtførerbevis må være obligatorisk for alle, uansett alder.

 • De over en viss alder (nå født før 1980) som kan vise til båterfaring, får automatisk båtførerbevis, eller en forenklet prøve. 

 • Båtførerbeviset inndras for kortere eller lengre tid ved grove overtredelser.

***************'''

Her er et eksempel fra Bolerne utenfor Tønsberg:

Etter dagens regler kan man kjøre 30 knop i store deler av sundet her,
 også på en dag som den avbildede.


Østre Bolerne.
Foto på www.tb.no av Per Gilding


Sundet her er 3-500 meter bredt.

*********''''''

Oppdatert 1/9 - 2020
Forslag lansert 1998 i mail til til Sjøfartsdirektoratet.
Omformulert og utvidet mai 2010, i mail til til Sjøfartsdirektoratet m fl.
Logo lansert april 2011.
Nettside opprettet 17 juli 2011.

Jeppe Jul Nielsen
Trebåt: Konstruktør & Konsulent
www.jul-nielsen.no
Tyriveien 1 - 4956 Risør
Mob 9077 8929
Email: jeppejul(at)online.no

Tilbake til min åpningsside