Færdern og Hollendern

Noen tanker om arrangementet for skøytene.

Forbedringer i Færdern har vært diskutert i SSCA i flere år. I januar 1996 ble dette luftet konkret men det var for sent til at noe kunne gjøres for 96 seilasen. Det var enighet om at dette måtte tas opp til høsten.
Høsten 96 ble til januar 98 da noen styremedlemmer våknet igjen, men det eneste som kom ut av dette var noen misforståelser med KNS om banelengde.
Nå går vi mot januar igjen så kanskje hvis noen av dere sier deres mening til SSCA og KNS kunne vi
kanskje få en forbedring av arrangementet i år.

Færdern før
Før 1987 da vi startet lørdag morgen, hadde vi ofte en fin kryss utover fjorden med fine konkurransevilkår. Mellom Bolerne og Færder stilnet det ofte og nattebrisen kom med nordavind. Da ble det først litt lens til Færder, men så ny kryss innover fjorden. Gikk det tregt, ble man reddet av sønnavinden søndag ettermiddag. Noen regattaer var det selvfølgelig også for lite vind den gangen også, så mange måtte bryte.
Sosialt var det et hyggelig treff i Son fredag kveld.

Færdern idag
Nå starter vi om kvelden i det vinden er i ferd med å dø ut og finne på alle mulige skiftene retninger. Jeg synes det er uheldig å starte i det forholdene er i ferd med å få et preg av loddtrekning. Som regel kommer et nordlig vindrag og det er få som har problemer med å komme seg ut til Færder. Ved Færder kan vi bli liggende lenge hvis strømmen er sterk og motvinden er lett. Men som regel (1/2 parten av seilasene?) kommer sønnavinden og skuffer alle til mål lørdag ettermiddag. Vi har således hatt flere seilaser omtrent uten kryss og en regatta uten kryss er som regel en mindre interessant regatta, og gir mindre rettferdig resultatliste (se sidene om måltall). Problemet er altså å få en mer interessant seilas.

Sosialt synes jeg ikke samlingen i Horten tar særlig vare på skøytene. Det som er hyggelig etter en seilas, er å treffe konkurrentene. I Horten er det som regel vanskelig å finne plass da KNS ikke vil gjøre noe for at vi skal få holdt av bryggeplass.

Hva kan gjøres
Skal vi være en del av KNS Færderseilas, kan vi ikke starte på lørdag som før. Vi vil møte 1000 båter på vei inn fjorden og vi vil ikke komme inn før etter at resultatlisten er ferdig. Skal vi starte lørdag, må vi bare ha en baneseilas som er kort nok til at vi kommer inn før vindstilla kommer på kvelden. Dette kan gjøres, men det er vel til Færder vil vil?

Da må vi starte fredag. Hvis vi da starter kl.18.00, vil vi kanskje ha en fin kryss noen timer. Og i hvert fall har vi dagslys en god stund som gjør kappseilingen mer oversiktlig og spennende. Minuset er at vi må ta mer fri for å nå starten. Og kanskje må vi ligge ennå lenger ved Færder og vente på sønnavinden. Men jeg tror det hadde vært et forsøk verdt. Si deres mening til SSCA.

Så får vi også håpe at KNS ville gidde å ta i bruk "Ideell Tid" beregningen igjen.

Bøyerundingen ved Åsgårdstrand: Jeg lurer på om skøytene like gjerne kunne runde denne bøyen. Som det er nå, kan skøytene lett få et loffeproblem ved Slagenstangen når de moderne båtene skal inn til Åsgårdstrand. I tillegg møter nå skøytene de moderne båtene like før mål med babord halser. Dette kan skape vanskelige situasjoner. Har noen opplevd det?

Sosialt må vi kreve at skøytene får reservert bryggeplass i Horten. Si deres mening til KNS.

Hollendern
Denne seilasen går omtrent slik den gjorde fra den startet. Det er en ting som jeg ikke synes er så heldig. Ofte løyer det på kvelden før alle båtene er kommet i mål. De saktige båtene får en lang natteseilas og intet måltallsystem kan kompensere for det. Det hadde derfor vært fint med litt kortere bane. Siden det ikke er noen gode alternativer for runding av Hollenderboen, er det eneste å gå i mål litt lenger ute i fjorden. Hva med mållinje ved Gullholmen? Men det må nok et massivt press på KNS hvis det skulle la seg gjøre og de må finne ut at det er gunstig for de andre båtene også.

Hollendern har noen ganger tendens til å bli sløreseilaser. Hvis løpet gikk innenfor Bastø utover og innom staken på Revlingen innover, vil det bli mer kniving og litt kryss uten at seilasen blir noe lengre når det blåser ut eller inn fjorden. Antagelig vil mange under sistnevnte forhold komme tidligere inn da de ikke roter seg bort i motstrøm og motsjø. Noen med mening om dette?

Jeg synes Hollendern nå arrangeres for tidlig i september. Vi har større sjanse på vind i slutten av måneden og da kommer vi også tidligere i mål.

Sosialt har fredagstreffet vårt i Son blitt kuppa av de moderne båtene og lørdagen er det ikke lett for skøytene å finne plass i det hele tatt. Jeg synes KNS eller Son SF kunne holde av plass til skøytene.

Det hadde vært fint hvis det ble flere skøyter med i disse regattaene.
Det har ikke vært noen øket deltagelse siden midt på 70-tallet.
Hva er det som kan friste flere båter til å være med?

Lastet 30 nov. 1998.

 Tilbake til åpningsside

Hilsen

Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Tyriveien 1 - 4950 Risør
Tlf 3715 3144 Fax 3715 0104 Mob 9077 8929
Email:
jeppejul(at)online.no
OBS! ”@” er her erstattet med” (at)”så du må sette inn @ for at adressen skal virke.
 (Dette er gjort da visstnok virus og spam automatisk søker opp emailadresser på hjemmesider)

Tilbake til åpningsside