Bomløft og Lazyjacks

Av Jeppe Jul Nielsen

Oppdatert 15/5-2012

Bomløft

Tradisjonell plassering ved godset.

Bomløft er tradisjonelt plassert nær godset. Lavest mulig plassering gir mindre å slakke når man seiler pga gaffelen som svinger ut i le.
Uansett er det en fordel å feste bomløftet i bommen med en krok (sikkerhetskrok med bøyle) i en øyebolt. Bomløftet kan da fjernes når man seiler. Hvis bomløftet ikke fjernes under seilas, må det slakkes mye så le bomløft ikke streker inn i seilet. Stramt bomløft sliter på seilet og er unødvendig slitasje.

I masten festes blokken på beslaget over eller under godset i øyebolt på kjakebeina eller i vantet.
Når bomløftet kommer på le side, hindrer det seilet å både å komme opp og ned.
Verst er det når seilet skal ned, og aller verst hvis seilet har spiler. Spilene legger seg da over bomløftet og man må stå akter å dra i akterliket. Det er derfor lurt å ha et bomløft på hver side så le bomløft kan slakkes eller helst fjernes. Best er det om de da er festet med krok så de lett kan fjernes.

Hvis piggen er kortere enn bommen, bør bomløftet festes på bommen med en hanefot hvor den vertikale delen hindrer piggen å svinge under bomløftet og over på feil side av bomløftet.

Utveksling med flere blokker

Bommen er som regel tung å heise. Det bør derfor være utveksling med flere skjæringer i blokkene. Det er fordel at dette arrangeres så bomløftet mellom bom og mast er slakkest mulig så det streker minst mulig inn i seilet.
- Med en stroppeblokk i bomløftet fra bommen (hanger) og enkel blokk med hundsvott i masta oppnås 1:2. Videre oppnås 1:4 med en stroppeblokk i halende part fra masta (spansk talje).
- Med sammenkoblede bomløft oppnås 1:4 uten spansk talje.

Doble bomløft ved godset.

Med doble bomløft kan alltid le bomløft slakkes eller fjernes.
Men med bomløftet på toppseilsiden gjør at toppseilet ikke kan berges i le uten å fjerne bomløftet. Nå skal toppseilet helst settes og berges i lo, men kan berges i le hvis man har rennemerr.

Bomløft plassert over piggfallet:

Bomløftet kan plasseres på et beslag over piggfallet. Blokken står da i senter. Når seilet heises kan pigge da alltid settes i le av bomløftet. (se også Sammenkoblede bomløft under Lazyjacks)
Men med bomløftet på toppseilsiden gjør at toppseilet ikke kan berges i le uten å fjerne bomløftet. Nå skal toppseilet helst settes og berges i lo, men kan berges i le hvis man har rennemerr.

Toppseil og bomløft.

Toppseilet settes og berges best og tryggest i lo.
Hvis toppseilet har rennemerr, kan det til nød tas ned i le.

Hvis bomløftet kommer på samme side som toppseilet, må man få toppseilet på utsiden av bomløftet. Bomløftet må da fjernes eller ihvertfall dras inn til masten, eller så kommer toppseilstangen på feil side av bomløftblokken i masten.

Berging av storseilet i hardt vær.

I hardt vær er det meget vanskelig å pakke seilet når bommen står høyt. Seilet blir blåst ut av vinden.
Så i hardt vær bør bommen legges ned på rekka:
- Ha vinden på siden, ligg med bakk fokk og rorkulten i le. Ikke kjør med motor i vindøyet.
- Slakk boml
øftet og la bommen legges seg ned på rekka.
- La seilet legge seg ut over rekka. Ikke prøv å fange det. Hold alle unna akterliket!
- Når piggen er nede, settes piggstroppen på og seilet dras ombord og seilet pakkes. Det blir neppe så fint pakket men det kan gjøres om i havn.
- Hvis det ikke er for mye sjø, kan nå bom og pigg heises så dekket er fritt.(Klikk på tegningen for større versjon)

Å ta ned seilet med bomløft i le.

Har man bomløftet i le når seilet skal ned, så legger seilet seg over bomløftet og er vanskelig å få ned.
- Hvis farvannet ikke tillater at man legger om kursen, så selv med et bomløft hender det at man får bomløftet i le.
- Med doble bomløft kommer alltid et i le. Men le bomløft kan fjernes hvis man har krok som er lett å løse.
- Med Lazyjacks har man alltid et bomløft i le.
- Med spiler kan det være ekstra vanskelig å få seilet mellom bomløftene uten at spilene bretter seg ned på utsiden av bomløftet. Da må man dra i akterliket og det kan være umulig i sterk vind. (Unngå spiler, det er ikke nødvendig på gaffelseil!)

Ha vinden på siden, ligg med bakk fokk og rorkulten i le. Ikke kjør med motor i vindøyet for da slår bommen fra side til side.
- Slakk skjøtet så seilet blafrer litt.
- Lår likt på begge fall så piggen står høyt i begynnelsen. Etterhvert kan piggen nærme seg horisontal.
- Bruk toppseilskjøtet for å kontrollere piggen. Med doble bomløft vil bomløftene styre piggen når seilet er kommet et stykke ned.
-I tillegg kan en nedhaler og seilstrekker arrangeres. Dette styrer seilet fint ned mellom bomløftene selv om seilet hat spiler. Men det blir et tau mer å håndtere.

Lazyjacks

Virkemåte

Lazyjacks er stropper som henger ned til bommen fra et bomløft på hver side.
Lazyjacks'ene fanger opp seilet så det ikke blokkerer dekket og utsikt framover. Uten å måtte pakke seilet først, kan man gå rett inn i havnen og er fri til å ankre eller fortøye og fendre.

Lazyjacks er defor en fordel med lite mannskap eller med en høy bom som er vanskelig å komme til, f.eks. på båter med styrhus.

Lazyjacks'ene deles nede med en spleiset løkke i den en parten og festes sammen med et flaggstikk.
- Stoppes de over bommen ligger seilet penere i lazyjacks'ene. Hvor stramme de skal være må tilpasses seilet underlik når man seiler så lazyjacks'ene ikke løfter underliket.
- Tas de under bommen, gir det bedre styring, men seilt henger ned på siden og under bommen. Da må seilet pakkes etterpå for å bli pent.
- (Lengre nede beskrives en mere avansert måte med sikksakktau og stropper rundt bommen.)

Sammenkoblet Bomløft med Lazyjacks:

Bomløftene for Lazyjacks festes best over øvre piggfall og kobles sammen via en blokk i senter så toppseilet går fritt på utsiden.
Denne sammenkoblingen gjør at man ikke behøver å slakke så mye på bomløftet når man seiler og man har bare et bomløft-fall å justere.
Bomløft-fallet må ha god lengde så man kan få ned le bomløft hvis seilet må tas ned uten at man får seilet i vindøyet, se hardværsprosedyre under bomløft over.

Hanefot

Bomløft hangeren må ha hanefot hvis piggen er kortere enn bommen som den som regel er på en-mastere og på mesaner. Hanefoten hindrer at piggen kommer på feil side av bomløftet når seilet heises. Hanefoten kan med fordel være spleiset.

Lazyjacks arrangement.

Hvordan man arrangere Lazyjacks'ene er avhengig av hva man ønsker.
- Hvis man alltid vil beslå seilet med seisinger så kan lazyjacks'ene være færre og enklere.
- Hvis man ønsker at Lazyjacks'ene skal holde seilet så fint som mulig så man slipper på beslå seilet må lazyjacks'ene være ttere og helst ha sikksakk (se lengre nede). Dette er spesielt aktuelt for båter med høy bom, ofte pga styhus.

Den enkleste og vanligste lazyjacks henger alle lazyjacks'ene rett ned fra bomløftet som går rett opp til masten.
- De fremste stroppene blir veldig lange, slenger mye og vinden blåser dem lett akterover så de ikke er der de skal når seilet tas ned. Dette er derfor ikke å anbefale.

En bedre løsning er å å ha en diagonal (Hanger) til kryssholt på klossen for masteringer. De fremste stroppene blir da kortere forover.
- Diagonalen kan løses for lettere å kunne pakke seilet.
- Når toppseilet settes kan diagonalen dra bomløftet framover for å få det unna toppseilstangen.

Over eller under bommen.

Med lazyjacks'ene under bommen så får særlig baktre del bedre styring i sjøgang, men seilet henger ned under bommen og man er nødt til å beslå seilet.

Lazyjacks'ene må ikke hindre underliket sideveis eller løfte det. Løfting er avhengig av hvor mye plussbue det er i underliket.
Når bomløftene slakkes så senkes lazyjacks'ene.

For best å holde seilet pent bør sikksakk arrangeres, se under.

Hvert arrangenmet må tilpasses hver båt for hvordan funksjonalitet man ønsker.

(Klikk på tegningen for større versjon)

Mesanen er liten og lett å beslå, men det kan være krevende og farlig i mye vind og stor sjø. Så for et begrenset mannskap kan lazyjacks på mesanen være en god løsning. Enkel variant lazyjacks er ok. Vel nede kan man sette på et par seisinger og så beslår man den skikkelig når man kommer i havn.

Sikksakk for best stuing av seilet.

For å holde seilet bedre og penere, kan det arrangeres et sikksakk-tau i bunnen av Lazyjacks'ene. Dette holder seilet så pent at det ikke nødvendigvis må pakkes.
- Veldig greit for båter med høy bom ved f.eks. styrhus.
- Eller om man bare ønsker å ha det litt enklere.

Sikksakken styres best med bomstropper. Disse styrer sikksakken så den lett kan strammes og slakkes. Når man seiler så må man slakke så underliket ikke løftes av Lazyjacks'ene.
Bomstroppene bendsles sammen rett under kausene så seilet holdes i pen høyde over bommen.
Over cockpit kan man droppe et par bomstropper så man kan ha cockpit-pressenningen over bommen. (Cockpitpressenning kan også henges under bommen for å unngå konflikt med revetau (stikkbauter) og ev lazyjacks.

Med sikksakk kan Lazyjacks'ene holde seilet istedenfor reve-seisingene når man rever, ihvertfall over en kortere periode.

Toppseil og Lazyjacks.

Toppseil og Lazyjacks kommer lett i konflikt om ikke bomløftet arrangeres så toppseilet kommer på utsiden av bomløftet og lazyjacksen. Det er derfor en fordel om bomløftet arrangeres sammenhengende med en blokk i senter som beskrevet over. Toppseilet kan da berges både i lo eller le (i le med rennemerr).

(Klikk på tegningen for større versjon)Tilbake til JJN åpningsside

Jul-Nielsen Trebåtservice

www.jul-nielsen.no

Jeppe Jul Nielsen
Trebåt:
Konstruktør, Konsulent, Besiktigelser, Båtutstyr
Tyriveien 1 - 4950 Risør - Norway
Tlf 3715 3144
Mob 9077 8929
Email: jeppejul(at)online.no

Trenger du rådgiving,
les dette her.