Blykjøl

De fleste seilskøyter uten utvendig kjøl, kunne ha fordel av å få noe av ballastvekten under kjølen og samtidig få litt mer dypgående. Seileegenskapene kan bli drastisk forbedret og forskjellen er størst på mindre eller smalere båter.

Støping
Siden bly har så lavt smeltepunkt, er det lett å smelte. Fyringen kan som regel gjøres med ved. Her i Risør har vi laget en gryte på 1600 liter og har støpt opptil 15 tonn. Denne fyres med ved og det tar ikke mange timer å smelte 10 tonn. For mindre kjøler, 3-4 tonn, kan man lage en eller to mindre gryter som er lettere å håndtere. Det kan også fyres under selve støpeformen, men det krever mer fyring og ikke for mye vind.

 

Dette er bare en begynnelse på dette emnet.
Jeg skal skrive mer om dette senere.

Lastet 30 nov. 1998.

 Tilbake til åpningsside

Hilsen

Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Tyriveien 1 - 4950 Risør
Tlf 3715 3144 Fax 3715 0104 Mob 9077 8929
Email:
jeppejul(at)online.no

Før du kontakter meg på tlf eller mail,
les dette her.

 

Tilbake til åpningsside